Osaaminen ja oppiminen

Työntekijät ja työyhteisöt tarvitsevat valmiuksia, joilla vahvistaa osaamistaan muuttuvassa työelämässä. Yhteiset käytännöt auttavat ratkaisemaan työuraan liittyviä haasteita. Osaaminen ja oppiminen työssä -osiosta löydät välineitä yhdessä oppimiseen.