Työterveyshuollon yhteishankinta

Kun yrittäjät hankkivat työterveyshuoltopalvelut yhdessä, on hankinta ja sopimuksen tekeminen helpompaa ja kätevämpää. Lisäksi yhteishankinta varmistaa, että palvelut vastaavat yrittäjien tarpeita ja ovat sekä laadukkaita että kohtuuhintaisia.

Työterveyshuollon palveluiden kilpailutus ja hankinta samalla kertaa koko joukolle yrittäjiä tai pienyrityksiä? Kyllä, se on järkevää!

Työnantaja on lain mukaan velvollinen järjestämään työntekijöilleen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut. Yksinyrittäjille työterveyshuollon järjestäminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Yrittäjän työkyky on menestyvän yrityksen kivijalka.

Työnantajayrittäjille on usein kuitenkin epäselvää, mitä palveluja työntekijöille on järjestettävä ja miten niiden kustannuksista saa korvauksia. Palvelujen hankkiminen koetaan aikaa vieväksi ja byrokraattiseksi. Sama koskee yksinyrittäjiä, jotka harkitsevat työterveyshuoltoa itselleen.

Näihin haasteisiin yhteishankinta vastaa!

Yhteishankinta

  • helpottaa työterveyshuoltopalveluiden hankintaa,
  • vähentää yrittäjien hallinnollista taakkaa,
  • varmistaa, että palvelut ovat laadukkaita, kohtuuhintaisia ja vastaavat yrittäjien/pienten yritysten tarpeita.

Nimensä mukaisesti työterveyshuollon yhteishankinta tarkoittaa työterveyshuollon hankkimista yhdessä, usean yrittäjän tai pienyrityksen porukalla. Tavallisimmin porukka on järjestö, yritys tai muu organisaatio, jonka jäsenet tai asiakkaat ovat yrittäjiä tai pieniä yrityksiä.

Yhteishankintaan voivat osallistua sekä työnantajayrittäjät että yksinyrittäjät. Vaikka työterveyshuollon järjestäminen yrittäjälle itselle on vapaaehtoista, se on erittäin suositeltavaa.

Lue myös blogikirjoitus Helposti työterveyshuoltopalveluita yrittäjille ja pienille yrityksille

Yhteishankinnassa on kolme vaihetta

Yhteishankinta etenee karkeasti kolmessa vaiheessa:

  1. Kilpailutus. Työterveyshuoltopalvelut kilpailutetaan ja hankitaan tietylle ryhmälle (esimerkiksi yrittäjäjärjestön jäsenille). Kilpailutuksen voi järjestää esimerkiksi yrittäjäjärjestö.
  2. Puitesopimusten solmiminen. Kilpailutuksen tuloksia hyödyntäen tilaaja (=järjestö) valitsee työterveyshuoltopalvelujen tuottajan(t), jonka kanssa solmitaan puitesopimus. Se voidaan solmia yhden tai useamman palveluntuottajan kanssa. Sopimukset voivat olla voimassa määräajan tai toistaiseksi.
  3. Yritysten ilmoittautuminen. Puitesopimus mahdollistaa järjestön jäsenille (yrittäjät, yritykset) ilmoittautumisen työterveyshuollon asiakkaaksi ilman aikaa vieviä sopimusneuvotteluja ja epävarmuutta palvelujen sisällöstä ja/tai hinnasta.

Yhteishankintamallia suositellaan paitsi yrittäjäjärjestöille myös muille organisaatioille yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuollon hankinnan helpottamiseksi.

Yhteishankinta edellyttää hyvää työterveyshuollon osaamista, joten työterveyshuollon asiantuntijan apu on suositeltavaa.

Millaisia kokemuksia työterveyshuollon yhteishankinnasta on?

Tutustu eri yrittäjäjärjestöjen videoihin yhteishankinnasta:

Pirkanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Pasi Mäkinen kertoo pähkinänkuoressa kaiken oleellisen pk-yrittäjien työterveyshuoltopalveluista:

Pohjois-Karjalan Yrittäjien tietoisku yrittäjien työterveyshuoltopalveluista:

Uudenmaan Yrittäjien järjestöpäällikkö Petri Ovaska kertoo yrittäjien työterveyshuollon kilpailutuksesta ja hankinnasta:

Pohjois-Karjalan Yrittäjänaisten puheenjohtaja Päivi Könönen ja Uudenmaan Yrittäjien järjestöpäällikkö Petri Ovaska kertovat, miten hyvin yhteishankinta on onnistunut ja mitä hyvää he siinä näkevät. Haastattelijana kehittämispäällikkö Helena Palmgren Työterveyslaitoksesta: