Hyvien käytäntöjen kilpailu

Työyhteisöt, osallistukaa kilpailuun!

EU-OSHA:n Hyvien käytäntöjen kilpailu 2020-2022

Kilpailun tavoitteena on jakaa ja edistää hyviä käytäntöjä tule-sairauksien ehkäisyyn kaikkialla Euroopassa. Kilpailu nostaa esiin organisaatioita, jotka ehkäisevät aktiivisesti tule-sairauksia työpaikoilla.

EU-OSHA etsii esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joissa

 • työsuojelua lähestytään kokonaisvaltaisesti
 • työnantajat sekä työntekijät ovat yhdessä sitoutuneet ehkäisemään tule-sairauksia
 • kestäviä käytäntöjä voi laajasti soveltaa erilaisilla työpaikoilla.

Ehdokkaita voivat nimetä henkilöt (esim. työsuojelun ammattilaiset) ja organisaatiot (esim. yritykset, työmarkkinajärjestöt).

Ajankohtaisia esimerkkejä hyvistä käytännöistä

 • Kaikenlaisia innovatiivisia keinoja ehkäistä tule-sairauksia (kuvattava selkeästi, miten hyvät käytännöt on toteutettu työpaikalla ja mitä niillä on saavutettu).
 • Miten riskinarviointi toteutettiin kokonaisvaltaisesti, ja huomioiden kaikille eri työntekijäryhmille olennaiset riskit?
 • Mitä ennakoivia toimenpiteitä, kuten riskin poistaminen tai haitan minimoiminen, on tehty tule-sairauksien ehkäisemiseksi?
 • Miten ergonomisella suunnittelulla, esim. työpisteen tai työvälineiden ja -prosessien suunnittelulla, poistettiin tule-sairauksien riskitekijöitä?
 • Miten lisättiin tietoa ja edistettiin ennaltaehkäisyn kulttuuria?
 • Millaisia tukitoimenpiteitä tehtiin, jotta tule-sairaudesta kärsivä työntekijä pystyi palaamaan työhönsä ja jatkamaan työssään?

Katso tarkemmin tästä esitteestä mitä ehdokkaalta odotetaan

Miten kilpailuun osallistutaan?

 1. Kilpailuun osallistutaan täyttämällä kilpailulomake ja lähettämällä se sähköisesti osoitteeseen fop.finland@ttl.fi (pyydä sieltä ensin täytettävä lomake).
 2. Tutustu huolellisesti lomakkeeseen. Sen lopussa on mm. termien selitykset. Täytä lomake, tulosta ja skannaa, ja lähetä yllä mainittuun osoitteeseen 15.9.2021 mennessä. Lähetä skannattu lomake sekä word-lomake.
 3. FOP Finlandin ohjausryhmä valitsee kaksi kansallista ehdotusta ja lähettää ne EU-OSHA:an.
 4. EU-OSHA nimeää voittajat tammi-helmikuussa 2022. Voittajat palkitaan Bilbaossa marraskuussa 2022.

Lataa tästä hakulomake

Tutustu juttusarjaamme Näin meillä kevennetään työn kuormitusta

Tulkaa työpaikat mukaan, pistetään hyvät käytännöt ja kokemukset kiertoon!