Hyvien käytäntöjen kilpailu

Työyhteisöt, osallistukaa kilpailuun!

EU-OSHA:n Hyvien käytäntöjen kilpailu 2020-2022

Tutustu lyhyesti kilpailuun (video 15 s.):

Kilpailun tavoitteena on jakaa ja edistää hyviä käytäntöjä tuki- ja liikuntaelin(tule)sairauksien ehkäisyyn kaikkialla Euroopassa. Kilpailu nostaa esiin organisaatioita, jotka ehkäisevät aktiivisesti tule-sairauksia työpaikoilla.

EU-OSHA etsii esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joissa

 • työsuojelua lähestytään kokonaisvaltaisesti
 • työnantajat sekä työntekijät ovat yhdessä sitoutuneet ehkäisemään tule-sairauksia
 • kestäviä käytäntöjä voi laajasti soveltaa erilaisilla työpaikoilla.

Ehdokkaita voivat nimetä henkilöt (esim. työsuojelun ammattilaiset) ja organisaatiot (esim. yritykset, työmarkkinajärjestöt).

Ajankohtaisia esimerkkejä hyvistä käytännöistä

 • Kaikenlaisia innovatiivisia keinoja ehkäistä tule-sairauksia (kuvattava selkeästi, miten hyvät käytännöt on toteutettu työpaikalla ja mitä niillä on saavutettu).
 • Miten riskinarviointi toteutettiin kokonaisvaltaisesti, ja huomioiden kaikille eri työntekijäryhmille olennaiset riskit?
 • Mitä ennakoivia toimenpiteitä, kuten riskin poistaminen tai haitan minimoiminen, on tehty tule-sairauksien ehkäisemiseksi?
 • Miten ergonomisella suunnittelulla, esim. työpisteen tai työvälineiden ja -prosessien suunnittelulla, poistettiin tule-sairauksien riskitekijöitä?
 • Miten lisättiin tietoa ja edistettiin ennaltaehkäisyn kulttuuria?
 • Millaisia tukitoimenpiteitä tehtiin, jotta tule-sairaudesta kärsivä työntekijä pystyi palaamaan työhönsä ja jatkamaan työssään?

Katso tarkemmin tästä esitteestä mitä ehdokkaalta odotetaan

Miten kilpailuun osallistutaan?

 1. Kilpailuun osallistutaan täyttämällä hakulomake ja lähettämällä se sähköisesti osoitteeseen fop.finland@ttl.fi.
 2. Tutustu huolellisesti lomakkeeseen. Täytä lomake, tulosta, allekirjoita ja skannaa, sekä lähetä yllä mainittuun osoitteeseen 15.9.2021 mennessä.
 3. FOP Finlandin ohjausryhmä valitsee kaksi kansallista ehdotusta ja lähettää ne EU-OSHA:an.
 4. EU-OSHA nimeää voittajat tammi-helmikuussa 2022. Voittajat palkitaan Bilbaossa marraskuussa 2022.

Tutustu juttusarjaamme Näin meillä kevennetään työn kuormitusta

Työpaikat, tulkaa mukaan! Pistetään hyvät käytännöt ja kokemukset kiertoon!