Hyvien käytäntöjen kilpailu

EU-OSHA:n Hyvien käytäntöjen kilpailu 2020-2022

Tutustu lyhyesti kilpailuun (video 15 s.):

Kilpailun tavoitteena on jakaa ja edistää hyviä käytäntöjä tuki- ja liikuntaelin(tule)sairauksien ehkäisyyn kaikkialla Euroopassa. Kilpailu nostaa esiin organisaatioita, jotka ehkäisevät aktiivisesti tule-sairauksia työpaikoilla.

EU-OSHA etsii esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joissa

  • työsuojelua lähestytään kokonaisvaltaisesti
  • työnantajat sekä työntekijät ovat yhdessä sitoutuneet ehkäisemään tule-sairauksia
  • kestäviä käytäntöjä voi laajasti soveltaa erilaisilla työpaikoilla.

Ehdokkaita voivat nimetä henkilöt (esim. työsuojelun ammattilaiset) ja organisaatiot (esim. yritykset, työmarkkinajärjestöt).

Kilpailun tilanne

  • Määräaika suomalaisille kilpailuehdotuksile on päättynyt.
  • Kilpailuehdotusten arviointiprosessi on käynnissä. Lisätietoa tilanteesta kerrotaan loppuvuodesta.
  • Kilpailun eurooppalaiset voittajat julkaistaan syksyllä 2022.

 

Tutustu juttusarjaamme Näin meillä kevennetään työn kuormitusta