11.9.2019

”Asiantuntijat jakavat ryhmässä muun muassa paikallisia kokemuksia sisäilmasta oireilevien potilaiden hoidosta, kuntoutuksesta sekä hoidon järjestämisestä”, kertoo professori Juha Pekkanen.

Viime vuosina perus- ja työterveydenhuollon ammattilaisille on tuotettu ohjeita ja koulutusta potilaiden hoidon tueksi.

”Potilaiden hoitoon tarvitaan kuitenkin lisää ratkaisuja, joiden kehittämiseen on tärkeää saada terveydenhuollon ammattilaiset tiiviisti mukaan”, kertoo THL:n ylilääkäri Jussi Lampi.

Jos ihminen epäilee saavansa oireita sisäympäristöstä, ensisijaisesti oireita selvitetään ja hoitoa etsitään terveyskeskuksen vastaanotolla tai työterveyshuollossa. Puolestaan heille, joiden oireet ovat pitkäkestoisia ja toimintakykyä alentavia, kehitetään nyt aktiivisesti hoitoa ja tukea eri puolilla Suomea.

Esimerkiksi Helsingin yliopistollisessa sairaalassa on sisäilmakeskus, jota tukee juuri perustettu toiminnallisten häiriöiden poliklinikka. Lisäksi Oulussa pilotoidaan mallia, jossa moniammatillisesti autetaan sisäilmasta vaikeasti oireilevia.

Yliopistollisten keskussairaaloiden poliklinikoiden tehtävänä on hoitaa ja kuntouttaa oireilevia potilaita sekä tukea alueen terveydenhuollon ammattilaisia. Tämä tarve nousi esiin myös lääkäreille ja hoitajille tehdystä kyselystä.

’’Alustavien tulosten perusteella ammattilaiset toivovat lisäkoulutusta erityisesti pitkäaikaisia ja vaikeita oireita saavien potilaiden hoitoon ja kuntoutukseen sekä alueellisia ohjeistuksia työn tueksi”, kertoo keuhkoterveysjärjetö Filha ry:n pääsihteeri Tuula Vasankari.

THL:n koolle kutsuma asiantuntijaryhmä toimii osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on parantaa sisäympäristöissä oireilevien ja sairaiden hoitoa sekä työ- ja toimintakykyä.

Työterveyslaitoksen edustajia ryhmässä ovat ylilääkäri Pirjo Jokela, professori Kari Reijula, ylilääkäri Markku Sainio ja ylilääkäri Hille Suojalehto.

Lisätietoja:

Asiantuntijaryhmän kokoonpano

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028
THL

Miten sisäilma vaikuttaa ihmisten terveyteen? (THL)

Juha Pekkanen, professori, THL ja Helsingin yliopisto, puh. 029 524 3638

etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Jussi Lampi, ylilääkäri, THL, puh. 029 524 7970

etunimi.sukunimi@thl.fi

Tuula Vasankari, pääsihteeri, työelämäprofessori, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Filha ry ja Turun yliopisto, puh. 050 5450589

etunimi.sukunimi@filha.fi