Toimintamallin nimi

Hyvä veto -malli vahvistaa vanhustyön työntekijöiden hyvinvointia ja lisää työyhteisöjen vetovoimaisuutta eettistä osaamista kehittämällä. Malli tarjoaa tietoa eettisestä kuormituksesta ja arjessa toimivia ratkaisuja eettisen työkulttuurin luomiseen. Se on etenkin johdon ja esihenkilöiden työkalu, mutta ilman työntekijöiden osallistumista se ei johda mihinkään.

HUOM! Sivun kuvitus nyt vain näyttämässä kuvien paikka. Kuvitus toteutetaan piirroksina.
Main Media
-

Päämääränä eettisempi työkulttuuri

Hyvä veto -malli tarjoaa vanhustyön esihenkilölle ja hänen kauttaan koko työyhteisölle:

  1. Ymmärrystä siitä, miksi eettisestä kuormituksesta pitää puhua ja miksi siihen pitää puutua.
  2. Tietoa eettisestä kuormituksesta, se synnystä ja seurauksista ja keinoja käsitellä ja parantaa oman työyhteisön eettisen kuormituksen nykytilannetta.
  3. Toimintamalleja ja konkreettisia keinoja, joiden avulla työyhteisöt voivat kehittää omaa toimintaansa eettisesti kestävämmäksi: aloittaa varmasti onnistuvista pienistä asioista, arvioida, suunnitella, toteuttaa ja taas arvioida.

Mallin lopputulemana on eettistä osaamista ja eettisempi työkulttuuri. Nämä näkyvät työyhteisön arjessa eettisen kuormituksen parempana hallintana ja työhyvinvointina – isommassa kuvassa alan pito- ja vetovoimana.

Esihenkilö on avainasemassa siinä, että eettisesti haastavat tilanteet nostetaan työyhteisössä avoimeen keskusteluun ja niiden ratkaisumahdollisuuksia pohditaan yhdessä, turvallisessa ilmapiirissä. 

Mallin kimppuun käyminen voi tuntua yksin raskaalta, sillä eettiseen kuormitukseen puuttuminen vaatii rohkeutta ja avoimuutta.  Materiaalia voi hyvin työstää myös työpariin kanssa, joko esihenkilökollegan tai oman työyhteisön työntekijän, jolle työhyvinvoinnin kehittäminen on mieleistä puuhaa. Kaikkea ei myöskään tarvitse tehdä kerralla. Voit edetä askel askeleelta omaan tahtiin.

1. Miksi eettiseen kuormitukseen puuttuminen on tärkeää?

Huomion kiinnittäminen eettiseen kuormitukseen hyödyntää kaikkia: työntekijöitä, työyhteisöjä ja asiakkaita. Kun se otetaan osaksi työhyvinvoinnin suunnitelmallista kehittämistä, se on tärkeä tekijä työurien pidentämisessä, uusien työntekijöiden houkuttelemisessa alalle, poissaolojen ja työkyvyttömyyden vähentämisessä ja asiakas- ja potilasturvallisuudessa. Kaiken lisäksi se työnantajan työsuojeluvelvoitteen toteuttamista.

2. Mitä eettinen kuormitus on ja miten sitä hallitaan?

3. Millä konkreettisilla keinoilla vanhustyön eettistä osaamista ja eettistä työkulttuuria voidaan kehittää?

Tämä kohdan alle kokeileva kehittäminen, valmentava johtaminen ja mentorointi

Kysy lisää tai anna palautetta

Jäikö joku askarruttamaan tai kaipaisitko jostain lisätietoa? Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy. Otamme mielellämme vastaan myös palautetta ja parannusehdotuksia.

Tiina Koivisto

Tiina Koivisto

Job title
vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
tiina.koivisto [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 8653

Miksi, mitä ja miten?

Hyvä veto -malli vastaa kolmeen isoon kysymykseen:

  1. Miksi eettinen työkulttuuri ja eettiseen kuormituksen hallinta on ylipäätään tärkeää tai merkityksellistä?
  2. Mitä se eettinen kuormitus itse asiassa on, mistä se syntyy ja miten sitä voidaan hallita?
  3. Millä konkreettisilla keinoilla vanhustyön eettistä osaamista ja eettistä työkulttuuria voidaan kehittää?

(Tähän animaatio, joka koostaa mallin sisällön.)