Työterveyslaitos toimii sosiaali- ja terveysministeriön johdon ja valvonnan alaisena. Työterveyslaitoksen ylin päättävä elin on johtokunta. Työterveyslaitosta johtaa pääjohtaja. Asetus ja johtokunnan vahvistama työjärjestys määrittelevät johtokunnan ja pääjohtajan tehtävät. Pääjohtaja voi siirtää toimivaltansa rajoissa johtamistehtäviä muiden toimihenkilöiden tehtäviksi.

Työterveyslaitos osallistuu työterveyden ja -hyvinvoinnin asiantuntijana kansainvälisten järjestöjen ja Euroopan Unionin toimintaan. Tutkimusyhteistyön ja verkostohankkeiden kautta saavutamme yksilöidympiä tavoitteita työterveyden edistämisessä.

Organisaatio (14.5.2019 alkaen)

Työterveyslaitoksessa on kaksi osaamiskeskusta. Toisesta johdetaan tutkimus- ja palvelutoimintaa ja toisesta kehitys- ja tukitoimintaa. Pääjohtaja on Antti Koivula.

Työterveyslaitoksen johtoryhmä

on strategisen johtamisen foorumi. Johtoryhmän jäsenet tukevat pääjohtajaa strategisessa johtamisessa. Johtoryhmän tehtävänä on strategian toteutumisen varmistaminen, Työterveyslaitoksen roolin vahvistaminen työelämän kehittämisessä ja sisäisen yhteistyön ja luottamuksen rakentaminen. Tutkimus- ja palvelukeskuksien ja Kehitys ja tuki -yksikön sisäisiä asioita käsitellään vain, jos niillä on strateginen merkitys.

Johtoryhmän kokoonpano alk. 14.5.2019:

Antti Koivula, puheenjohtaja
Kirsi Ahola
Tommi Alanko
Carita Aschan
Pauli Forma
Eva Helaskoski
Päivi Husman
Juulia Ijäs
Minna Kolehmainen
Sanna Lappalainen
Anne Linna
Mikko Mäkipää
Sirpa Pennanen
Marja Tuomainen
Leena Saarni, sihteeri

Johtokunta

Työterveyslaitoksen johtokunnan asettaa sosiaali- ja terveyministeriö kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnassa on valtiovallan lisäksi työmarkkinajärjestöjen edustus. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Työterveyslaitoksen johtokunnan toimikaudelle 1.1.2018–31.12.2020 (asettamispäätös STM113:00/2014, 4.12.2014).

Puheenjohtaja
Liisa Hyssälä, vanhempi neuvonantaja
SITRA
Henkilökohtainen varajäsen
Taru Koivisto, johtaja,
sosiaali- ja terveysministeriö
Varapuheenjohtaja
Outi Antila, osastopäällikkö, ylijohtaja
ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Henkilökohtainen varajäsen
Liisa Siika-aho, johtaja
sosiaali- ja terveysministeriö

                           Jäsen:

Henkilökohtainen varajäsen:
Tarja Kröger, hallitusneuvos,
työ- ja elinkeinoministeriö
Kimmo Ruth, työmarkkinaneuvos
työ- ja elinkeinoministeriö
Antti Sahi, toiminnanjohtaja, Maa- ja
metsätaloustuottajain Keskusliitto
MTK ry
Perttu Pyykkönen, edunvalvontajohtaja,
Maa- jametsätaloustuottajain Keskusliitto
MTK ry
 haring_100x100Kari Haring, asiantuntijalääkäri,
Suomen Ammattiliittojen Keskus-
järjestö SAK ry
Annika Rönni-Sällinen, johtaja
Suomen Ammattiliittojen Keskus-
järjestö SAK
 parnanen_100x100Heikki Pärnänen, johtaja
Suomen Lääkäriliitto ry
(kuvaaja: Mikko Käkelä)
Pilvi Österman, vt. puheenjohtaja,
Suomen Työterveyshoitajaliitto ry
Auli Rytivaara, asiantuntijalääkäri
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Vesa Rantahalvari, johtava asiantuntija,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 tyolajarvi_100x100Riitta Työläjärvi, sosiaali- ja terveys-
poliittinen asiantuntija,
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Erkki Lavonsalo, talousjohtaja,
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
 warn_100x100Riitta Wärn, asiantuntija,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
(kuvaaja: Riitta Hentonen)
Mikko Räsänen, asiantuntija,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 hakonen100x100Niilo Hakonen, työelämän kehittämisen
asiantuntija, KT Kuntatyönantajat
Jorma Palola, neuvottelupäällikkö,
KT Kuntatyönantajat

Työterveyslaitoksen edustajat:

Antti Koivula, pääjohtaja
Tanja Lönnqvist, johdon assistentti,
tekninen sihteeri

Työterveyslaitoksen henkilökunnan edustajat:

 Mirja Kiilunen, johtava asiantuntijaHelinä Hämäläinen, projektiassistentti, varajäsen