Työterveyslaitoksessa on kaksi yksikköä, jotka vastaavat tutkimus- ja palvelutoiminnan johtamisesta. Työterveyslaitos toimii sosiaali- ja terveysministeriön johdon ja valvonnan alaisena. Työterveyslaitoksen ylin päättävä elin on johtokunta. Työterveyslaitosta johtaa pääjohtaja. Asetus ja johtokunnan vahvistama työjärjestys määrittelevät johtokunnan ja pääjohtajan tehtävät. Pääjohtaja voi siirtää toimivaltansa rajoissa johtamistehtäviä muiden toimihenkilöiden tehtäviksi.

Työterveyslaitos osallistuu työterveyden ja -hyvinvoinnin asiantuntijana kansainvälisten järjestöjen ja Euroopan Unionin toimintaan. Tutkimusyhteistyön ja verkostohankkeiden kautta saavutamme yksilöidympiä tavoitteita työterveyden edistämisessä.

Organisaatio (1.6.2017 alkaen)

 

Johtokunta

Työterveyslaitoksen johtokunnan asettaa sosiaali- ja terveyministeriö kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnassa on valtiovallan lisäksi työmarkkinajärjestöjen edustus. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Työterveyslaitoksen johtokunnan toimikaudelle 1.1.2015–31.12.2017 (asettamispäätös STM113:00/2014, 4.12.2014).

 kari_valimaki100x100 Puheenjohtaja
Kari Välimäki, toimitusjohtaja
Merimieseläkekassa
Henkilökohtainen varajäsen
Taru Koivisto, johtaja,
sosiaali- ja terveysministeriö
 suomaa_100x100 Varapuheenjohtaja
Leo Suomaa, osastopäällikkö,
ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Henkilökohtainen varajäsen
Riitta Sauni, ylilääkäri,
sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsen:

Henkilökohtainen varajäsen:
 antti_narhinen Antti Närhinen, neuvotteleva virkamies,
työ- ja elinkeinoministeriö
Susanna Siitonen, hallitusneuvos,
työ- ja elinkeinoministeriö
 lumiaho_100x100 Maire Lumiaho, lakimies, Maa- ja
metsätaloustuottajain Keskusliitto
MTK ry
Marja Tallavaara, asiantuntija, Maa- ja
metsätaloustuottajain keskusliitto
MTK ry
 haring_100x100 Kari Haring, asiantuntijalääkäri,
Suomen Ammattiliittojen Keskus-
järjestö SAK ry
Saana Siekkinen, kehittämisjohtaja,
Suomen Ammattiliittojen Keskus-
järjestö SAK
 parnanen_100x100 Heikki Pärnänen, johtaja
Suomen Lääkäriliitto ry
(kuvaaja: Mikko Käkelä)
Pilvi Österman, vt. puheenjohtaja,
Suomen Työterveyshoitajaliitto ry
 schugk_100x100 Jan Schugk, ylilääkäri,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Vesa Rantahalvari, johtava asiantuntija,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 tyolajarvi_100x100 Riitta Työläjärvi, sosiaali- ja terveys-
poliittinen asiantuntija,
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Erkki Lavonsalo, talousjohtaja,
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
 warn_100x100 Riitta Wärn, asiantuntija,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
(kuvaaja: Riitta Hentonen)
Mikko Räsänen, asiantuntija,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 hakonen100x100 Niilo Hakonen, työelämän kehittämisen
asiantuntija, KT Kuntatyönantajat
Jorma Palola, neuvottelupäällikkö,
KT Kuntatyönantajat

Työterveyslaitoksen edustajat:

Antti Koivula, pääjohtaja
Tanja Lönnqvist, johdon assistentti,
tekninen sihteeri

Työterveyslaitoksen henkilökunnan edustajat:

 Mirja Kiilunen, johtava asiantuntija Teppo Valtonen, kehittämispäällikkö, varajäsen