Visiomme: Hyvinvointia työstä

Visiomme on, että työstä syntyy hyvinvointia työpaikoille, yksilöille ja koko yhteiskunnalle. Siksi me Työterveyslaitoksessa edistämme työterveyttä eli työyhteisöjen ja yksilöiden kyvykkyyttä ja mahdollisuuksia toimia muuttuvan työelämän erilaisissa tilanteissa. Näin vaikutamme siihen, että työelämän laatu ja työn tuottavuus paranevat sekä työhön osallistuminen lisääntyy.

Arvomme

Vaikuttavuus

Toimintamme tulokset näkyvät työpaikoilla hyvinvoinnin lisääntymisenä sekä suomalaisessa yhteiskunnassa työurien pidentymisenä.

Luotettavuus

Ratkaisumme perustuvat tutkittuun tietoon ja luotettaviin, toimiviin menetelmiin. Toimimme riippumattomasti ja puolueettomasti.

Tiimi

Yhdessä tekeminen täydentää osaamistamme ja tuo lisävoimaa strategiamme toteuttamiseen. Selvitämme yhdessä, miten voimme parhaiten tukea asiakkaidemme menestystä ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia. Kehitämme osaamistamme, arvostamme toisiamme ja luotamme toisiimme. Haluamme toimia esimerkillisenä työnantajana ja sovellamme omassa toiminnassamme samoja periaatteita, joita suosittelemme muille. Edistämme yhteiskunnan kestävää kehitystä omassa toiminnassamme.

Toiminnan laatu Työterveyslaitoksessa

Työterveyslaitoksen laatupolitiikan mukaan laitoksen ylin johto on sitoutunut johtamisjärjestelmän jatkuvaan kehittämiseen standardin SFS-EN ISO 9001:2015 mukaisesti. Standardi perustuu prosessiajatteluun sekä laadun- ja riskienhallintaan. Työterveyslaitoksen laboratoriotoiminta on Finas-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017). Henkilön terveyteen liittyvien laite- ja ohjelmistotuotteiden kehittämisessä noudatamme lääkintälaitedirektiiviä 93/42/ETY.

Johtamisjärjestelmän tarkoitus on, että seuraavat toiminnan perusperiaatteet toteutuvat:

  • avoimuus ja asiakaslähtöisyys
  • luottamuksellisuus, riippumattomuus ja puolueettomuus
  • monitieteisyys ja moniammatillisuus sekä luotettavuus ja asiantuntemus
  • toiminnan lainmukaisuus ja laadun jatkuva parantaminen, opimme virheistämme
  • tuloksellisuus, vaikuttavuus ja näiden jatkuva parantaminen