Tietosuojailmoitus kyselytutkimukseen osallistuvalle: Osaava ja uudistuva työura -tutkimus

Tietosuojailmoitus Osaava ja uudistuva työura - kyselytutkimukseen osallistuvalle.

Tutkimuksen toteuttaa ja siitä vastaa Työterveyslaitos. Kerätyn tutkimusaineiston käyttöoikeus on Työterveyslaitoksella. Tutkimusaineisto muodostaa henkilörekisterin, jonka ylläpitäjien ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat:

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b, 00250 Helsinki
Postiosoite: PL 40, 00032 Työterveyslaitos
puh. 030 4741 (vaihde)

Rekisterin vastuuhenkilön yhteystiedot
Marjaana Pöyry, erikoistutkija
Arinatie 3, Helsinki
Postiosoite: PL 18, 00032 Työterveyslaitos
puh. 046 920 7533
sähköposti: [email protected]

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavan yhteystiedot
puh. 030 474 2429
sähköposti: [email protected]

TUTKIMUSAINEISTON KERÄÄMINEN, KÄSITTELY JA ARKISTOINTI

Tutkimusaineisto kerätään siten, että Työterveyslaitoksen tutkijat lähettävät kutsulinkin sähköiseen kyselyyn ammattiliittojen yhteyshenkilöille. Ammattiliittojen yhteyshenkilöt lähettävät kutsun vastata kyselyyn jäsenilleen sähköpostitse. Ammattiliitot eivät luovuta jäseniensä nimiä, yhteystietoja tai muita tietoja Työterveyslaitoksen tutkijoille.

Tutkimukseen vastaaminen tapahtuu Webropol-kyselytyökalun avulla. Tutkimuksessa ei kerätä Webropol-kyselyn kautta tunnistetietoja vastaajista (esim. sähköpostiosoitteet tai ip-tunnukset).

Tutkimuksessa käytettävät tiedot saadaan tutkimukseen osallistuvilta heidän suostumuksellaan. Kaikki annetut tiedot tulevat ainoastaan Työterveyslaitoksen vaitiolovelvollisten tutkijoiden käyttöön. Yksittäisten osallistujien vastauksia ei missään tutkimuksen vaiheessa luovuteta ammattiliittojen edustajille tai muille Työterveyslaitoksen ulkopuolisille tahoille.

Kyselytutkimuksen tulokset raportoidaan vain koko tutkimusaineiston osalta eivätkä henkilökohtaiset tulokset tule esiin tulosten raportoinnissa. Yksittäisiin ihmisiin, paikkoihin tai tilanteisiin viittavia tietoja ei raportoida.

Tutkimusaineistoon on pääsy vain Työterveyslaitoksen tutkijoilla ja aineistoja käytetään vain tieteelliseen tutkimukseen.

  • Työterveyslaitoksen tutkijat käsittelevät ja säilyttävät aineistoa tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen palvelimella noudattaen tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä sekä voimassa olevaa Työterveyslaitoksen salassa pidettävien aineistojen käsittely- ja tietoturvaohjetta, jotka ohjaavat aineistojen turvalliseen käsittelyyn.
  • Työterveyslaitoksen tietojärjestelmät on suojattu palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tiedot arkistoidaan pysyvästi Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon tutkimusprojektin päättymisen (31.12.2023) ja tutkimusaineistosta kirjoitettavien tieteellisten julkaisujen hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.12.2025.

TUTKITTAVAN OIKEUDET

Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistuminen perustuu osallistujien suostumukseen ja heillä on oikeus keskeyttää osallistuminen tutkimukseen missä vaiheessa tahansa. Osallistujilla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kyselyn vastaukset ovat lähtökohtaisesti nimettömiä ja anonyymeja, eli kyselyssä ei kerätä nimitietoja tai muita tietoja, joiden avulla tutkijoiden olisi mahdollista tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Osallistujilla on kuitenkin tiettyjä henkilötietojaan koskevia oikeuksia, jotka voivat toteutua, jos osallistuja olisi tunnistettavissa vastauksistaan. Osallistuja saattaisi olla tunnistettavissa, jos hän

  • vastaa vapaaehtoisesti kyselyn avoimiin kysymyksiin siten, että osallistuja olisi näistä avoimista vastauksista tunnistettavissa, tai
  • toimittaa Työterveyslaitoksen tutkijoille itsestään erikseen lisätietoja siten, että Työterveyslaitoksen tutkijat pystyisivät näiden lisätietojen avulla tunnistamaan vastaajan aineistosta. On kuitenkin huomioitava, että tutkijat eivät pysty välttämättä osallistujan pyynnöstä edes lisätietojen avulla tunnistamaan vastaajia.

Jos vastaukset olisivat tunnistettavissa, on osallistujalla seuraavat oikeudet:

  • Osallistuja voi peruuttaa suostumuksensa tutkimukseen, jolloin kerättyjä henkilötietoja ei käytetä enää tutkimustarkoituksessa. Tällöin tietoja ei enää käytetä uusissa analyyseissä (mikäli se on teknisesti mahdollista), mutta siihen mennessä tehtyjä analyysejä ei pystytä peruuttamaan.
  • Osallistujalla on myös oikeus pyytää pääsyä häntä koskeviin henkilötietoihin sekä pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Tarkemmat tiedot Työterveyslaitoksen yleisestä tietosuojakäytännöstä löytyvät Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.

LISÄTIETOJA

Marjaana Pöyry
erikoistutkija
Työterveyslaitos
p. 046 920 7533
[email protected]

Otto Pankkonen
tutkija
Työterveyslaitos
p. 050 408 6601
[email protected]

Jukka Vuori
tutkimuksen vastuullinen johtaja
Työterveyslaitos
p. 046 850 5096
[email protected]

TUTUSTU MYÖS

Avainsanat

tietosuoja