Oppaan merkkien selitykset:

Näissä ammateissa on mahdollista saada ihottuma-oireita. Ongelma koskee lähinnä niitä, joilla iho-ongelmia on ollut jo entuudestaan.

 

 

 

Näissä ammateissa ihottumat ovat melko tavallisia. Työtehtävät voivat vaihdella, ja kaikissa ihottuman vaara ei ole yhtä suuri. Ihon hoito ja suojautuminen ehkäisevät iho-oireita.

 

 

 

Näissä ammateissa ihottumat ovat erittäin tavallisia, ja oireita aiheuttavaa asiaa voi olla vaikea välttää. Ihottuman takia ammatinvaihto on usein välttämätön. Työssä sairastumisen riski on erityisen suuri niillä, joilla on ollut lapsena atooppista ihottumaa (taiveihottumaa tai maitorupea). Jos käsissä on ollut aiemmin ihottumaa, näitä ammatteja kannattaa ehdottomasti välttää.

 

 

On mahdollista, että astmaoireet vaikeutuvat näissä ammateissa. Astmaa sairastavat kuitenkin yleensä pärjäävät näissä töissä, kun he noudattavat hyviä työtapoja, käyttävät tarvittaessa hengityksensuojaimia ja hoitavat huolellisesti astmansa.

 

 

 

Näissä ammateissa on kohtalainen riski astman pahenemiselle. Lievä astma ei ole este valita näitä ammatteja. Erityisesti jos sairastaa vaikeampaa astmaa, voi näissä töissä pärjääminen olla hankalaa huolimatta hyvistä työtavoista, suojautumisesta ja astman hoidosta. Astmaa sairastavan kannattaa keskustella ammatinvalinnastaan hoitavan lääkärinsä kanssa, mikäli hän harkitsee näitä ammatteja.

 

 

Näissä ammateissa monien astmaoireet pahenevat tai kehittyy uusi astma. Ongelmia aiheuttavia aineita on usein vaikea välttää, eikä astmaa sairastava aina pysty jatkamaan näissä töissä. Astmaa sairastavan kannattaa harkita tarkasti ennen hakeutumista näille aloille ja keskustella ammatinvalinnasta astmaa hoitavan lääkärinsä kanssa.