18.12.2018

− Työkyvyn tuen palvelupolku on kokonaisnäkemys työkyvyn tuesta: miten tuemme asiakkaan työkykyä asiakaslähtöisesti, saumattomasti ja oikea-aikaisesti, kertoo projektipäällikkö Leini Sinervo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

− Tavoitteena on tukea ihmisiä työllistymään ja jatkamaan työssä. Keinoja ja hyviksi todettuja ratkaisuja on paljon, mutta ne pitää saada käyttöön, jatkaa vanhempi tutkija Nina Nevala Työterveyslaitoksesta.

Verkkokoulutuksessa käydään läpi polun osat: asiakasosallisuus, omahoitopalvelut, palvelutarpeen tunnistaminen, työkyvyn tuen tarpeen selvittäminen, tavoitteiden asettaminen, palveluiden ja toiminnan suunnittelu, palveluiden ja yhteistyön koordinointi, työkykyä tukevat keinot ja menetelmät sekä seuranta ja arviointi.

Ammattilaiset hyödyntävät verkostoja asiakkaan tueksi

Työkyvyn tuen palveluverkosto koostuu eri alojen ammattilaisista. Ammattilaiset toimivat työpaikoilla, työterveyshuollossa, sosiaali- ja terveysalalla, työ- ja elinkeinopalveluissa, oppilaitoksissa, Kelassa, vakuutusalalla tai kuntoutuspalveluissa. He voivat työskennellä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Tavoitteena on, että eri palveluissa työskentelevät ammattilaiset tietävät, millainen yhteinen työote ja keinot tukevat asiakkaan tavoitteiden saavuttamista.

− Koulutus luo yhteneväistä tietopohjaa ja työvälineitä. Kun tietää, mitä muut tekevät, yhteistyö paranee, Sinervo painottaa.

Ammattilainen selvittää asiakkaansa toiveet ja tarpeet, etsii yhdessä tämän kanssa vaihtoehtoja ja hakee ratkaisuja.

− Hyvästä yhteistyöstä hyötyy ennen kaikkea asiakas. Hyötyjä koituu myös yhteiskunnalle: työllistyminen ja työssä jatkaminen nostaa työllisyysastetta ja laskee työkyvyttömyysmenoja, Nevala muistuttaa.

Työkyvyn tuen palvelupolku on tuotettu osana Osatyökykyisille tie työelämään, OTE-kärkihanketta, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Sisältöä ja toteutusta ovat koordinoineet Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat.

Tutustu maksuttomaan kaikille avoimeen koulutukseen

Lisätiedot

Nina Nevala, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos, puh. 040 734 4166, nina.nevala@ttl.fi

Leini Sinervo, projektipäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, puh. 029 524 7609, leini.sinervo@thl.fi