Työyhteisöissä työkykyyn liittyviä asioita käsitellään tyypillisesti esimiehen ja alaisen välisissä yksilökeskusteluissa. Esimiestyöhön kuuluu kuitenkin myös paljon ryhmätilanteita, joita on mahdollista hyödyntää työkyvyn tukemisessa. Tällaisia ovat esimerkiksi vuoropalaverit, ryhmäkehityskeskustelut ja koulutustilanteet.

Tue työkykyä – ryhmäohjaus esimiehen työkaluna -oppaan vinkkien avulla opit ohjaamaan ryhmätapaamisia siten, että ne edistävät ja tukevat ryhmäläisten työkykyä. Oppaassa on konkreettisia ideoita ryhmätapaamisten rakenteeseen, ehdotuksia ryhmätapaamisissa käsiteltäväksi sopivista aiheista sekä ajatuksia siitä, miten esimies voi omalla toiminnallaan edistää työyhteisön jäsenten kykyä toimia keskenään ja luottaa toisiinsa. Opas soveltuu jokaiselle, joka haluaa hyödyntää ryhmätoimintaa osana työkyvyn tukemista.

Opas on tuotettu osana ESR-rahoitteista Kroppa ja nuppi kuntoon – fyysisesti ja psykososiaalisesti raskasta työtä tekevien työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla -hanketta.

>> Tue työkykyä – ryhmäohjaus esimiehen työkaluna -opas (pdf)
>> Oppaan selailtava versio Issuu-palvelussa

Oppaan maksutonta painettua versiota voi tilata Sirpa Lusalta (yhteystiedot oikealla).