25.9.2017

Tiedote 45/2017

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja niihin liittyvät työkykyongelmat ovat merkittävä kansanterveydellinen ja –taloudellinen ongelma Suomessa. Työntekijän tukeminen työssä jatkamisen edistämiseksi tarvitsee nykyistä suunnitelmallisempaa ja ketterämpää yhteistyötä eri osapuolten kesken. Kuntoutuksen osalta tarvetta olisi panostaa itsehoidon rinnalla työhön liittyviin kuntoutustavoitteisiin sekä lisätä niihin liittyen esimiehen ja työterveyshuollon tukea.

Tiedonvälitystä vai yhdessä työskentelyä?

– Yhteistyö työterveyshuollon sisällä sekä asiakasyrityksen ja kuntoutuksen palveluntuottajan kanssa on tule-ongelmaisen työntekijän työkyvyn tukemisen prosesseissa keskeistä, erikoistutkija Erja Sormunen Työterveyslaitokselta korostaa.

Kehittämisen varaa yhteistyössä on etenkin kuntoutusprosessissa. Käytännössä yhteistyö eri toimijoiden välillä on yleisimmin tiedonvälitystyyppistä, ei konkreettista yhteistä tekemistä. Tiedon hankinta ennen kuntoutuskurssia ja kurssin jälkeen muilta prosessiin osallistuvilta palvelee lähinnä kunkin toimijan oman työn sujumista. Tutkimuksessa tarkasteltu kuntoutuksen rakenne ei tue asiakkaan asian äärelle yhdessä pysähtymistä prosessin aikana. Lopulta yhteistyön koordinointi jää kuntoutujan itsensä tehtäväksi.

– Tule-ongelmaisen työntekijän työkyvyn tukeminen vaatii selkeitä rakenteita ja yhteisiä toimintamalleja. Tähän tarvittaisiin uusia ajattelutapoja, välineitä ja foorumeita myös työhön liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi, Sormunen toteaa.

Työfysioterapeutit mukaan yhteistyöhön nykyistä tiiviimmin

Työfysioterapeuttien osaamista kannattaisi tutkimuksen perusteella hyödyntää tule-ongelmissa nykyistä paremmin.

– Tätä rajoittavat tällä hetkellä työterveyshuollon sisäisten toimintakäytäntöjen puutteet sekä työterveyshuoltolaissa määritelty jaottelu ammattihenkilöihin ja heidän harkintansa varassa toimiviin asiantuntijoihin. Työfysioterapeuteilla olisi nykyistä enemmän annettavaa erityisesti työympäristöön ja työjärjestelyihin liittyvien toimenpiteiden käytäntöön viemisessä, Sormunen toteaa.

Työterveyslaitoksen toteuttama hanke Yhteistyö tuki- ja liikuntaelinvaivoihin liittyvän työkyvyttömyyden ehkäisyssä – Monimenetelmällinen tutkimus työterveyshuollon sisäisestä yhteistyöstä sekä työterveys- ja kuntoutusyhteistyöstä sisälsi kyselyn työterveyshuollon ammattilaisille (n=589) sekä laadullisen tapaustutkimuksen. Tapaustutkimus koostui kolmelta Tules-kurssilta kerätystä dokumentti- ja haastatteluaineistosta. Tutkimusta rahoittivat Kela ja Työterveyslaitos.

Lisätiedot:

Erikoistutkija Erja Sormunen, Työterveyslaitos, puh. 030 474 6016, erja.sormunen(at)ttl.fi

Erikoistutkija Hilkka Ylisassi, Työterveyslaitos, puh. 030 474 6201, hilkka.ylisassi(at)ttl.fi

Linkki tutkimusraporttiin