4.4.2018

Tiedote 12/2018

TkT, VTT, dosentti Tuomo Alasoini on nimitetty tutkimusprofessoriksi Työterveyslaitokseen 1.6.2018 alkaen

Tutkimusprofessuurin soveltamisalana on työn ja työelämän teknologinen murros. Professuuri sijoittuu Hyppäys digiin –kärkiyksikköön.

– Tarkastelemme työelämän murrosta inhimillisen työn näkökulmasta, kertoo yksikön johtaja Päivi Husman Työterveyslaitoksesta.

– Kiinnostuksen kohteita ovat ihminen, ekosysteemit, osaaminen ja oppiminen, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus sekä palvelujen murros. Keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi työn uudet muodot, kuten alusta- ja jakamistalous, automatisaatio ja robotisaatio, keinoäly ja lisätty todellisuus työssä. Myös sote-alan teknologisoituminen kiinnostaa.

Tutkimusprofessorin tehtäviin kuuluu tutkimusprojektien suunnittelu, rahoituksen hankkiminen, tutkimusprojektien toteuttaminen ja osaamisen kehittäminen. Myös tutkimustiedon käytön edistäminen työelämässä ja kansainvälisen yhteistyön kehittäminen ovat osa tutkimus-professorin toimenkuvaa. Tutkimusprofessorin toimikausi kestää seitsemän vuotta.

TkT, VTT dosentti Tuomo Alasoinilla on pitkä kokemus työelämän kehittämisestä ja tutkimuksesta. Hän on toiminut useissa johtavissa tehtävissä Tekesissä ja työministeriössä. Alasoinilla on myös vahva tieteellinen tausta. Hänellä on kymmeniä tieteellisiä julkaisuja ja hän on ollut Helsingin yliopiston sosiologian dosentti vuodesta 1995.

Tuomo Alasoinilla on ollut myös useita kansainvälisiä tehtäviä muun muassa European Workplace Innovation Network EUWIN:in ja ERA-NET-projekti WORK-IN-NETin suomalaisena koordinaattorina. Hän on lisäksi osallistunut neuvoa-antavissa rooleissa useiden tutkimusprojektien toimintaan kuten parhaillaan Quality of Jobs and Innovation Generated Employment Outcomes QuInnE ja Transformative Innovation Policy Consortium TIPC –projekteihin.

Lisätiedot:

johtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos, puh. 040 5761314, paivi.husman@ttl.fi, Twitter @pivi_ttl

tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, puh. 0505577940, tuomo.alasoini@businessfinland.fi, Twitter @tuomoalasoini