Turvallisesti raiteilla -oppaan kansi

Tässä oppaassa avataan työn kehittämistä ja turvallisuuden edistämistä inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden näkökulmasta. Käymme läpi, mitä inhimilliset ja organisatoriset tekijät ovat, kenen tulisi niitä ymmärtää ja miten niitä voi huomioida käytännössä.

Opas on tarkoitettu raideliikenteen toimijoille antamaan vinkkejä oman työn kehittämiseen sekä turvallisuusajattelun laajentamiseen ja uudistamiseen.

Opas hyödyttää rautatieliikenteen harjoittajia, kunnossapidosta vastaavia yksiköitä, rataverkon haltijoita ja muita toimijoita turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. Julkaisua voi hyödyntää esimerkiksi henkilöstön, esimiesten, asiantuntijoiden ja johdon koulutuksissa sekä työn tukena ja itseopiskelumateriaalina.

 

Lataa opas