Tutkimus ja kehittäminen

Työterveyslaitoksen toiminnan ydin on monitieteinen työelämän tarpeita palveleva tutkimus- ja kehittämistoiminta. Tuotamme käytännön ratkaisuja työhyvinvoinnin ja työolojen parantamiseksi sekä työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistämiseksi. Selvitämme muun muassa työhön liittyviin sairauksiin vaikuttavia tekijöitä pitkällä aikavälillä ja näiden sairauksien ehkäisemistä. Lisäksi tutkimme tulevaisuuden työhön liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.