Työterveyslaitoksen avoimet tietoaineistot ja niiden kuvailutiedot ovat ladattavissa Aineistot-alisivulta. Osa aineistoista on saataville myös muista palveluista. Tarjoamme aineistoihin liittyviä analyysi- ja konsultointipalveluja. Palvelukyselyt, yleinen palaute avoimesta datasta ja toiveet tulevista avattavista aineistoista voi lähettää osoitteeseen avoindata@ttl.fi. Yksittäiseen aineistoon liittyvät kysymykset voi osoittaa suoraan aineiston vastuuhenkilöille.

Olemme sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen. Osallistumme aktiivisesti suomalaisen avoimen tieteen kehittämiseen muun muassa Avoin tiede ja tutkimus –hankkeessa.

Open Data (avoin tutkimusaineisto) -periaate

Työterveyslaitos tukee tutkimusaineistojen avointa saatavuutta ja hyödynnettävyyttä ottaen huomioon avaamiseen liittyvät rajoitteet, kuten aineiston omistus- ja käyttöoikeusrajoitukset ja lainsäädännöstä johtuvat rajoitteet. Tutkimusaineistoa avatessa on varmistettava henkilötietojen suoja.

Yksi ratkaisu henkilötietojen suojaamiseen on datan anonymisointi. Huomioimme aineistojen avoimuuden periaatteen mahdollisuuksien mukaan tutkimuksen suunnittelussa ja aineistojen keräysvaiheessa.