Työterveyslaitoksen avoimet tietoaineistot ja niiden kuvailutiedot ovat ladattavissa Aineistot ja avoin lähdekoodi -sivulta. Osa aineistoistamme on saataville myös muista palveluista, kuten Työelämätieto-palvelusta, joka kokoaa työelämädataa eri lähteistä ja tarjoaa sen avoimesti käyttöön.

Tarjoamme tietoaineistoihin liittyviä analyysi- ja konsultointipalveluja. Palvelukyselyt, yleinen palaute avoimesta datasta ja toiveet tulevista avattavista aineistoista voi lähettää osoitteeseen avoindata@ttl.fi. Yksittäiseen aineistoon liittyvät kysymykset voi osoittaa suoraan aineiston vastuuhenkilöille.

Osallistumme aktiivisesti suomalaisen avoimen tieteen kehittämiseen muun muassa Avoimen tieteen kansallisen koordinaation kautta.

Open Data (avoin tutkimusaineisto) -periaate Työterveyslaitoksessa

Tuemme tutkimusaineistojen avointa saatavuutta ja hyödynnettävyyttä. Otamme huomioon avaamiseen liittyvät rajoitteet, joita ovat aineiston omistus- ja käyttöoikeudet sekä lainsäädäntö. Tutkimusaineistoa avatessa on varmistettava henkilötietojen suoja.

Huomioimme aineistojen avoimuuden periaatteen mahdollisuuksien mukaan tutkimuksen suunnittelussa ja aineistojen keräysvaiheessa. Yksi ratkaisu henkilötietojen suojaamiseen on datan anonymisointi.