Aineistot

Työ ja terveys -haastattelututkimus

Tutkimus on Työterveyslaitoksen kolmen vuoden välein vuosina 1997-2012 tekemä tietokoneavusteinen puhelinhaastattelu. Haastattelututkimuksella kerättiin kattavaa seurantatietoa Suomen työssä käyvän väestön työstä, työoloista ja työterveydestä.

> Lataa data käyttöösi > Lisätietoa tutkimuksesta

Avoin lähdekoodi

Avoimella lähdekoodilla tarkoitetaan ohjelmistoa, jota voi vapaasti ladata, käyttää ja muokata. Työterveyslaitoksen avoimet ohjelmistot voi ladata GitHubista. Ohjelmistot on pääsääntöisesti lisensoitu MIT-lisenssillä, jotta ohjelmakoodi olisi joustavammin käytettävissä sekä avoimissa että suljetuissa ohjelmistoissa.

Lataa ohjelmistot GitHubista