Työterveyslaitos kehottaa tutkijoitaan tieteellisten artikkeleiden ja tutkimustulosten avoimeen julkaisemiseen ottaen huomioon muun muassa tutkimuksen rahoittajien, tutkimuksen osapuolien tai julkaisujen kustantajien ehdot.

Työterveyslaitoksessa tehdyn tutkimuksen tulokset/artikkelit pyritään julkaisemaan avoimesti seuraavilla tavoilla:

  • Julkaisu Open Access -periaatteella toimivassa lehdessä (kultaisen tien periaate).
  • Julkaisu Open Access -artikkelina tilausmaksullisessa lehdessä (ns. hybridijulkaisu).
  • Rinnakkaistallenne (editoimaton preprint-versio) esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteisessä avoimessa julkaisuarkistossa silloin, kun artikkeli julkaistaan tilausmaksullisessa lehdessä (vihreän tien periaate).

Julkaisun kirjoittajien tulee pyrkiä pitämään itsellään rinnakkaistallennusoikeudet julkaisusopimusta tehtäessä.