Työterveyslaitoksen avoimet tietoaineistot on lisensoitu Creative Commons 4.0-Nimeä lisenssillä, jollei yksittäisen tietoaineiston tai lähdekoodipaketin kohdalla muuta lisenssiä ilmoiteta. CC-4.0-Nimeä on julkishallinnon suositeltu lisenssi Suomessa.

Kun käytät Työterveyslaitoksen avoimia tietoaineistoja, mainitse Työterveyslaitoksen nimi, aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Työterveyslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien rekisterin 05/2016 aineistoa). Lisäksi mainitse aineistoon liittyvä tieteellinen julkaisu, mikäli tällainen on aineiston tiedoissa määritelty.

Lähdekoodien ja ohjelmistojen kohdalla linkkaa ohjelman GitHub-sivulle ja dokumentoi käyttämäsi versio.