Työelämätieto on Työterveyslaitoksen tuottama palvelu, joka kokoaa työelämädataa eri lähteistä ja tarjoaa sen avoimesti käyttöön. Palvelua päivitetään jatkuvasti.

Työelämätieto-verkkosivusto tarjoaa alustan, jonka kautta asiantuntijat, media, työelämän kehittäjät ja muut työelämätietoa hyödyntävät tahot saavat käyttöönsä ajantasaisen ja luotettavan tiedon suomalaisesta työelämästä.

Palvelusta löydät sekä dataa, jota voit tarkastella omien tarpeittesi mukaan, että asiantuntijan tulkintaa tarjoavia artikkeleita, joissa dataa tarkastellaan yhdestä mahdollisesta näkökulmasta.

> Siirry palveluun Työelämätieto.fi

Tulossa Työelämätietoon

Tulossa syksyllä 2020

 • Työsuojelun seurantatiedot
  • Tarkastele aluehallintovirastojen työsuojeluvalvonnasta kertyvää tietoa alueittain ja toimialoittain.
 • Viisi avausta aivotyölle
  • Tutki aivotyöhön liittyviä kuormitus- ja innostavuustekijöitä eri työntekijäryhmissä.
 • Päivitys: Työsuojelupaneeli tarjoaa ajankohtaista tilannetietoa
  • Kysely kertoo työpaikkojen ilmiöistä, tarpeista ja trendeistä työsuojelun näkökulmasta. Mittaristo päivitetään uusimmilla datoilla.
 • Mielenterveysikkuna
  • Työelämätieto-palveluun kootaan työväestön mielenterveystilannetta laajasti kuvaavia mittareita. Ensimmäiseksi julkaistaan kokoava katsaus aihepiiriin.

Tulossa keväällä 2021

 • Altistumismittausten kansallinen tilanne
  • Tarkastele työntekijöiden altistumista kemiallisille ja biologisille altisteille toimialoittain sekä etsi tietoa eri altisteiden raja-arvoista.
 • Miten suomalaiset kokevat työn imua?
  • Etsi tietoa työn imun kokemuksista laajasta kyselyaineistosta. Työn imu on työhön liittyvää innostusta ja iloa, jota voi kokea kaikissa ammateissa.

Tiedotteet

7.10.2020 Sote-alalla arvostetaan valmentavaa johtamista
7.10.2020 (uutinen) Monipuolinen data auttaa uudistusten arvioinnissa
24.6.2020 (uutinen): Työsuojelun arvioidaan parantuneen (Työsuojelupaneeli)
17.6.2020 (uutinen): Ammattitautien määrä lievässä laskussa (datan päivitys)
26.5.2020 Sairauspoissaolojen määrä laski kunta-alalla viime vuonna
12.3.2020 Työterveyshuollon piirissä 2,4 miljoonaa suomalaista ja kustannukset noin neljä prosenttia terveydenhuollon kokonaiskustannuksista
12.3.2020 Työkyvyttömyyseläkkeitä voi ehkäistä kuormitusta vähentämällä
16.1.2020 Mikä on riskisi menettää työkyky seuraavan 10 vuoden aikana? Testaa ennusteesi uudella työkalulla
7.10.2019 Työterveyslaitos julkaisee ammattikohtaista tietoa työn kuormitustekijöistä ja sairauspoissaoloista
16.5.2019 Epäsäännölliset työajat yleistyvät – liikennevalot auttavat vuorosuunnittelussa
12.3.2019 Uusi palvelu tarjoaa luotettavan työelämätiedon yhdestä osoitteesta