Tietoaineistojen luovuttamista ja käyttölupia koskevissa asioissa saa neuvoja Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalta. Käyttölupahakemukseen liitetään

  1. tutkimussuunnitelma,
  2. suomen-, ruotsin tai englanninkielinen tiivistelmä,
  3. tutkimuksen hyväksymispäätös hakijan vastuuorganisaatiosta,
  4. kopiot muista mahdollisista aineistoon liittyvistä luvista,
  5. rekisteriseloste (vain jos haettava aineisto sisältää henkilötietoja), sekä
  6. eettisen toimielimen lausunto, mikäli hanke on käsitelty eettisessä toimielimessä

Suunnitelmassa on nimettävä tutkimuksen vastuullinen johtaja.

Käyttöluvan hakeminen

Käyttölupahakemukset Työterveyslaitoksen tietoaineistoihin sekä sosiaali- ja terveysministeriön luvalla Työterveyslaitoksesta pyydettäviin aineistoihin toimitetaan Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle.

Käyttölupa käsitellään Työterveyslaitoksen voimassaolevan käyttölupaprosessin mukaisesti. Luvasta päättää Työterveyslaitoksen pääjohtaja aineistosta vastaavan Työterveyslaitoksen yksikön lausunnon perusteella. Lupapäätökseen vaikuttavat muun muassa tieteellisen tutkimussuunnitelman laatu, pyytäjän edellytykset suojata salassa pidettäviä tietoja sekä tietojen keruuseen liittyvät sitoumukset (esimerkiksi suostumus). Myönnettyyn lupaan voidaan lisätä ehtoja.

Käsittelyaika

Lupakäsittely tarvittavine lausuntoineen kestää Työterveyslaitoksessa noin kuukauden.

Maksut

Käyttöluvan hakeminen on ilmaista. Aineistojen poiminnasta ja yhdistämisestä voidaan periä työmäärän mukainen maksu. Käyttöluvan hakija saa arvion mahdollisista maksuista ennen kuin työhön ryhdytään.

Hakuosoite

Hakemus osoitteella: Työterveyslaitos, Simo Virtanen / tietosuojavastaava, PL18, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS.

Lainsäädäntö

Julkisuuslaki (21.5.1999/621)

Henkilötietolaki (22.4.1999/523)

Laki Työterveyslaitoksesta (24.2.1978/159)