Osaan Työterveyslaitoksen tietoaineistoista voi anoa tietolupaa toissijaiseen käyttöön. Toissijainen käyttö ja siihen liittyvät erityisehdot koskevat

  • potilasrekisteriä
  • biologisten altistumismittausten rekisteriä
  • työperäisten sairauksien rekisteriä

Potilasrekisteri

Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan hoidon järjestämisessä ja toteutumisessa käytettäviä asiakirjoja. Ne sisältävät potilaan henkilökohtaisia tai terveydentilaa koskevia tietoja. Lue lisää >>

Biologisten altistumismittausten rekisteri

Mittaustoiminnan tiedoista on koostettu biologisten altistumismittausten rekisteri. Tietoja biologisista altistumismittauksista on taltioitu Työterveyslaitoksessa vuodesta 1950 lähtien – manuaaliset tiedot 1950-1989 ja sähköiset 1990 alkaen. Lue lisää >>

Työperäisten sairauksien rekisteri

Työperäisten sairauksien rekisteriin (TPSR) kirjataan tietoja vahvistetuista ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä. TPSR perustettiin Työterveyslaitokseen vuonna 1964 Suomen ammattitautirekisterinä. Lue lisää >>

Halutko lisätietoja tietoaineistoistamme?

Alla olevalla lomakkeella voit pyytää lisätietoja tietoaineistojen asiantuntijoilta. Oheisista linkeistä löydät aineistojen kuvailutiedot.