Open Access -periaatteet

Työterveyslaitoksessa tehdyn tutkimuksen tulokset julkaistaan käyttäen tieteelliseltä vaikuttavuudeltaan mahdollisimman merkittäviä julkaisukanavia.

Työterveyslaitos kehottaa tutkijoitaan tieteellisten artikkeleiden ja tutkimustulosten avoimeen julkaisemiseen ottaen huomioon mm. tutkimuksen rahoittajien, tutkimuksen osapuolien tai julkaisujen kustantajien ehdot.

Työterveyslaitoksessa tehdyn tutkimuksen tulokset/artikkelit voidaan julkaista avoimesti eri tavoin:

  • Open Access -periaatteella toimivassa lehdessä (kultaisen tien periaate)
  • Open Access -artikkelina tilausmaksullisessa lehdessä (ns. hybridijulkaisu)
  • rinnakkaistallentaa tilausmaksullisessa lehdessä julkaistun artikkelin preprint (editoimaton) -versio johonkin avoimeen julkaisuarkistoon esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteiseen julkaisuarkistoon Julkariin (vihreän tien periaate)

Julkaisun kirjoittajien tulee pyrkiä pitämään itsellään rinnakkaistallennusoikeudet julkaisusopimusta tehtäessä.

Open Data (avoin tutkimusaineisto) -periaate

Työterveyslaitos tukee tutkimusaineistojen avointa saatavuutta ja hyödynnettävyyttä ottaen huomioon avaamiseen liittyvät rajoitteet, kuten aineiston omistus- ja käyttöoikeusrajoitukset ja lainsäädännöstä johtuvat rajoitteet. Tutkimusaineistoa avatessa on varmistettava henkilötietojen suoja.

Yksi ratkaisu henkilötietojen suojaamiseen on datan anonymisointi. Huomioimme aineistojen avoimuuden periaatteen mahdollisuuksien mukaan tutkimuksen suunnittelussa ja aineistojen keräysvaiheessa.