Hanke

Mitä kuuluu? -työhyvinvointikysely

Mitä kuuluu? -työhyvinvointikysely tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan organisaatioille luotettavan keinon kartoittaa ja kehittää henkilöstönsä työhyvinvointia.
Ryhmä hymyileviä sote-ammattilaisia

Aikataulu

Vuosittain loka-marraskuussa vuodesta 2018 lähtien.

Tavoitteet

Strategisen työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen tueksi tarvitaan laadukasta työhyvinvointitietoa.

Mitä kuuluu? on tutkimukseen perustuva, kokonaisvaltainen työhyvinvointikysely, joka on luotu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan organisaatioille niiden tarpeista käsin.

Kyselyn toteuttaminen tarjoaa sote-organisaatiolle lähtökohdan ja suunnan työhyvinvoinnin kehittämiselle. 

Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn avulla organisaation on mahdollista

 • saada luotettavaa tietoa työhyvinvointinsa tilanteesta ja siihen keskeisesti vaikuttavista, työhön liittyvistä tekijöistä
 • ymmärtää, mitä tekijöitä korjaamalla tai vahvistamalla työhyvinvointia voidaan parantaa
 • arvioida työolosuhteiden tilannetta kokonaisuutena
 • saada perusta henkilöstöriskien hallintaan.

Kyselyn sisältö ja toteutus

Mitä kuuluu? -kysely mittaa työn psykososiaalisia kuormitus- ja riskitekijöitä. Mittarit perustuvat tutkimukseen ja ovat valideja. 

Kyselyä voidaan räätälöidä organisaation tarpeisiin. Lisäämällä kyselyyn esimerkiksi henkilöstöstrategiasta nouseva keskeinen teema tai aiemman kyselyn tärkeä  mittari syntyy jatkumo aiempiin kyselyihin. 

Vuoden tai kahden vuoden välein toteutettavien seurantakyselyiden avulla kerätään tietoa toimenpiteiden vaikutuksista.

Raporttiportaalin avulla tulosten hyödyntäminen on helppoa

Mitä kuuluu? -kyselyn tulokset raportoidaan sähköisessä tulosportaalissa. Joustava raportointi ja kehittämistoimenpiteiden hallinta tukevat työyhteisöjen hyvinvoinnin kehittämistä. 

Raporttiportaalissa

 • tulokset luovat yhteisen tilannekuvan työyhteisön työhyvinvoinnista, voimavaroista ja kehittämistarpeista
 • työyhteisöt voivat kirjata kehittämistoimenpiteensä muistiin, päivittää näiden etenemistä sekä oppia muiden työyhteisöjen kehittämisideoista 
 • johdon, HR:n, esihenkilöiden ja työyhteisön on mahdollista seurata ja arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta

Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn avulla voit verrata organisaatiotasi muihin tai omiin aiempiin tuloksiinne

Työhyvinvointikysely tuo henkilöstön äänen kuuluviin. Se antaa työntekijälle hetken aikaa pohtia omaa työhyvinvointiaan. Samalla kysely raamittaa näkökulmia työhyvinvoinnin eri osa-alueisiin.

Mitä kuuluu? tarjoaa laajan, yli 20 000 vastaajan vertailuaineiston sote-alalta. Oman organisaation tai yksittäisen työyhteisön tuloksen osalta ei siis tarvitse pohtia, onko tulos hyvä vai keskiverto  vertailu kertoo tuloksen tason.

Mitä kuuluu? -kyselyn avulla oman organisaation tai yksikön tietoja on mahdollista verrata suhteessa

 • saman organisaation tai yksikön tilanteeseen aiemmin
 • muihin vastaaviin organisaatioihin kansallisesti

Työhyvinvointitietoa tarvitaan strategisen työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen tueksi, joka puolestaan on edellytys pitkäjänteiselle työolosuhteiden kehittämiselle. Työhyvinvoinnin kehittäminen tutkimusperusteisesti on valtti myös kilpailtaessa osaavasta työvoimasta. Osaava henkilöstö menee sinne, missä on todistetusti hyvä tehdä töitä.

   Kiinnostuitko osallistumisesta? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

   Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn toteuttaminen on organisaatiolle helppoa, ja Työterveyslaitoksen asiantuntijat ovat mukana prosessin kaikissa vaiheissa tukemassa onnistunutta kyselyn toteutusta ja tulosten hyödyntämistä.

   Näin etenemme:

   • Asetetaan yhdessä tavoitteet kyselylle ja sen tulosten hyödyntämiselle. Tärkeintä on, että kyselyn tuloksia hyödynnetään johtamisessa ja työhyvinvoinnin kehittämisessä.
   • Kootaan projektiryhmä huolehtimaan käytännön järjestelyistä. Työterveyslaitoksen asiantuntija on mukana projektiryhmän toiminnassa.
   • Räätälöidään kyselyyn teidän organisaationne tarvitsemat lisäkysymykset tai -teemat, sekä luodaan tulosten hyödyntämiselle prosessi ja aikataulu.
   • Kysely toteutetaan loka-marraskuussa vuosittain. Kyselyn toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos.
   • Kukin vastaaja saa omaan sähköpostiinsa henkilökohtaisen linkin kyselyyn.
    Tutustu tutkimustiedotteeseen ja tietojen käsittelyyn
   • Työterveyslaitos huolehtii kyselyn toteuttamisesta ja raportoinnista tietoturvallisesti. Yksittäisten vastaajien tietosuoja varmistetaan monin tavoin. 
    Tutustu tietosuojailmoitukseen
   • Tulokset raportoidaan noin viikko kyselyn päättymisen jälkeen. Työterveyslaitoksen asiantuntija käy tulokset läpi organisaation johtoryhmän ja muiden erikseen sovittavien ryhmien (esim. työsuojelutoimikunta) kanssa.
   • Kaikki työyhteisöt, joissa on yli kymmenen vastaajaa, saavat oman tulosraporttinsa. Tulokset esitetään siten, että yksittäisten vastaajien tuloksia ei voi tunnistaa.
   • Tulokset raportoidaan verkossa sijaitsevassa portaalissa, jossa tuloksia on mahdollista verrata joustavasti esimerkiksi edellisen vuoden tuloksiin tai muiden sote-organisaatioiden tuloksiin. Tulosportaalissa on myös kyselyvuoden vertailuaineisto.
   • Tulosportaaliin voi kukin työyhteisö kirjata ja tallentaa tulosten perusteella suunnitellut kehittämistoimenpiteet.
   • Pohditaan yhdessä, millaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita voisimme toteuttaa organisaationne työhyvinvoinnin kehittämisen tueksi. Näissä hyödynnetään soveltuvin osin kyselyn tuloksia ja muuta tutkimustietoa.
   Jaana Laitinen

   Jaana Laitinen

   tutkimusprofessori
   Sähköpostiosoite
   jaana.laitinen [at] ttl.fi
   Puhelin
   +358 30 474 6006
   henkilökuva

   Mervi Halonen

   vanhempi asiantuntija
   Sähköpostiosoite
   mervi.halonen [at] ttl.fi
   Puhelin
   +358 30 474 2483