Kuva: Piia Markkanen, Oulun yliopisto

ActiveWorkSpace hankkeen tavoitteena on tunnistaa monitilatoimistojen työntekijöiden ympäristötyytyväisyyttä, työhyvinvointia ja työn imua tukevat keskeiset tilalliset ratkaisut.

Monitieteiset tutkimusryhmät

Hankkeen tutkimusryhmät edustavat eri tieteenaloja.  Monitieteisten tutkimusryhmien yhteenliittymän (konsortion) osapuolet teoretisoivat tuotettua uutta tieteellistä tietoa työterveystiedon (Työterveyslaitos), akustisen tiedon (Turun ammattikorkeakoulu) ja tilallisen suunnittelutiedon (Oulun yliopiston arkkitehtuurin laitos) näkökulmista.

Konsortio-osapuolilla on laaja-alainen asiantuntemus toteuttaa yhdessä aidoissa ympäristöissä poikittaisia ja pitkittäisiä interventiotutkimuksia. Tutkimusten  taustalla on tieteenalakohtainen ajankohtainen huippututkimus sekä laboratoriotutkimukset.

Tutkimuskysymys

Tieteenalakohtaisten laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien avulla, konsortio-osapuolet vastaavat kattavasti tutkimuskysymykseen:

  • Kuinka monitilatoimistojen tilalliset ratkaisut edistävät ympäristötyytyväisyyttä, hyvinvointia ja työn imua?

Aikataulu

Hanke alkoi syyskuussa 2018 ja päättyy elokuussa 2022.

Rahoittajat

Suomen Akatemia

Hankkeen toteuttajat

Työterveyslaitos, tutkimuksen johtaja, Virpi Ruohomäki

Turun ammattikorkeakoulu, tutkimus- ja koulutusvastaava, Valtteri Hongisto

Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin laitos, konsortion johtaja, Aulikki Herneoja