TAVOITTEET

Projektissa tuotteistetaan valmiiksi keksintö, jonka tarkoituksena on puhdistaa metallintyöstön kierrätysilma entistä paremmin.

Nykyisin ilma palautetaan työstökoneelta takaisin työtilaan usein pelkästään hiukkassuodattimien kautta. Uudessa järjestelmässä palautusilmasta on tarkoitus poistaa myös kaasumaiset epäpuhtaudet mahdollisimman hyvin.

Tavoiteltavat hyödyt

  • Työstönesteitä käyttävillä työntekijöillä esiintyy yleisesti oireita, jotka saattavat johtua kaasumaisista aineista. Heille uudesta järjestelmästä on iso hyöty, mikäli se osoittautuu tutkimuksessa tehokkaaksi.
  • Toimiessaan keksintö lisää myös energia- ja materiaalitehokkuutta ja sitä kautta pienentää työstön aiheuttamia kustannuksia sekä parantaa alan imagoa.

Aikataulu

1.10.2016 – 31.12.2018

Rahoittajat

Business Finland ja Työterveyslaitos

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun ja usean yrityksen kanssa.