Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen työpaikoilla tarvitaan täsmällistä tietoa parhaiten vaikuttavista menetelmistä ja toimenpiteistä. Tässä tutkimuksessa analysoidaan isoja tietoaineistoja uuden tiedon (heikot signaalit) tuottamiseksi ja sen hyödyntämiseksi, jotta kehittämistoiminnasta saataisiin parempia tuloksia.

Nykyisillä tiedonkäsittelymenetelmillä pystytään jo ennakoimaan muun muassa työtapaturmien määrää ja vakavuutta, mutta vaaraa ennakoivia heikkoja signaaleja tunnetaan turvallisuustutkimuksessa vielä huonosti. Organisaatioiden hallussa olevien erilaisten datojen integroiminen työturvallisuusdataan ja tämän yhdistetyn datan tutkiminen tiedonlouhinnan ja koneoppimisen menetelmin voi tuottaa uudenlaista tietoa turvallisuusjohtamisen tarpeisiin.

hankkeen TAVOITTEET

Tutkimuksessa etsitään koneoppimismenetelmien avulla uutta tietoa siitä, miten organisaatioiden kannattaa kehittää toimintaansa liittyvää tiedonkeruuta työturvallisuuden näkökulmasta. Tämä on tarpeen, jotta myös turvallisuusjohtamisessa voitaisiin mahdollisimman hyvin hyödyntää tiedonlouhintaa ja koneoppimista esimerkiksi siten, että turvallisuustoimenpiteiden fokusointi olisi entistä tehokkaampaa. Tätä varten selvitetään nykyisen datan vahvuuksia ja heikkouksia, datan tietoaukkoja, datasta mahdollisesti löytyviä hiljaisia signaaleja ja erilaisten datojen yhteyttä toisiinsa työturvallisuuden näkökulmasta.

AI Safety -tutkimushankkeessa pyritään konkreettisesti kehittämään koneoppimisen ja tiedonlouhinnan sovellusmahdollisuuksia turvallisuusjohtamisessa, jotta työhön liittyvien vaarojen ja niiden torjumiseen liittyvien menetelmien tunnistaminen olisi helpompaa.

Hankkeen toteutus

Tutkimuksessa on mukana viisi suomalaista teollisuusyritystä eri teollisuuden aloilta, ja niiden työturvallisuutta sekä työturvallisuuden johtamista tutkitaan datalähtöisesti. Data-analyysin lisäksi toteutetaan haastatteluja ja työpajoja osallistuvien yritysten eri henkilöstöryhmille.

Tutkimushankkeen osana on julkaistu opas datan vastuullisesta ja eettisestä luovutuksesta ja käytöstä tieteellisessä tutkimuksessa.

Aikataulu

Hanke toteutetaan 1.9.2020–30.9.2022.

Hankkeen julkaisuja

Yritysdatan käyttö tieteellisessä tutkimuksessa – huolista mahdollisuuksiin (Blogikirjoitus)

Datan tutkimuskäyttö eettisesti ja vastuullisesti – opas helpottaa tiedolla johtamista (Työterveyslaitoksen mediatiedote)

Johdammeko työturvallisuutta faktalla vai fiktiolla? (Blogikirjoitus)

Tutkittua tietoa organsiaation datasta – vastuullisesti ja eettisesti : Opas henkilötunnisteisen organisaatiodatan tutkimuskäyttöön (Julkarissa)

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja osallistujayritykset: UPM Communication Papers Oy, Sappi Finland I Oy, Metso Outotec Finland Oy, Konecranes Finland Oy sekä Prefere Resins Finland Oy.