Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen työpaikoilla tarvitaan täsmällistä tietoa parhaiten vaikuttavista menetelmistä ja toimenpiteistä. Tässä tutkimuksessa analysoidaan isoja tietoaineistoja uuden tiedon (heikot signaalit) tuottamiseksi ja sen hyödyntämiseksi, jotta kehittämistoiminnasta saataisiin parempia tuloksia.

Nykyisillä tiedonkäsittelymenetelmillä pystytään jo ennakoimaan muun muassa työtapaturmien määrää ja vakavuutta, mutta vaaraa ennakoivia heikkoja signaaleja tunnetaan turvallisuustutkimuksessa vielä huonosti. Organisaatioiden hallussa olevien erilaisten datojen integroiminen työturvallisuusdataan ja tämän yhdistetyn datan tutkiminen tiedonlouhinnan ja koneoppimisen menetelmin voi tuottaa uudenlaista tietoa turvallisuusjohtamisen tarpeisiin.

hankkeen TAVOITTEET

Tutkimuksessa etsitään koneoppimismenetelmien avulla uutta tietoa siitä, miten organisaatioiden kannattaa kehittää toimintaansa liittyvää tiedonkeruuta työturvallisuuden näkökulmasta. Tämä on tarpeen, jotta myös turvallisuusjohtamisessa voitaisiin mahdollisimman hyvin hyödyntää tiedonlouhintaa ja koneoppimista esimerkiksi siten, että turvallisuustoimenpiteiden fokusointi olisi entistä tehokkaampaa. Tätä varten selvitetään nykyisen datan vahvuuksia ja heikkouksia, datan tietoaukkoja, datasta mahdollisesti löytyviä hiljaisia signaaleja ja erilaisten datojen yhteyttä toisiinsa työturvallisuuden näkökulmasta.

AI Safety -tutkimushankkeessa pyritään konkreettisesti kehittämään koneoppimisen ja tiedonlouhinnan sovellusmahdollisuuksia turvallisuusjohtamisessa, jotta työhön liittyvien vaarojen ja niiden torjumiseen liittyvien menetelmien tunnistaminen olisi helpompaa.

Hankkeen toteutus

Tutkimuksessa on mukana viisi suomalaista teollisuusyritystä eri teollisuuden aloilta, ja niiden työturvallisuutta sekä työturvallisuuden johtamista tutkitaan datalähtöisesti. Data-analyysin lisäksi toteutetaan haastatteluja ja työpajoja osallistuvien yritysten eri henkilöstöryhmille.

Tutkimushankkeen osana on julkaistu opas datan vastuullisesta ja eettisestä luovutuksesta ja käytöstä tieteellisessä tutkimuksessa.

Työntekijöiden tietojen käyttö tutkimuksessa

Tiedote työntekijöille

Työterveyslaitoksen AI Safety- tutkimushankkeessa on mukana viisi suomalaista teollisuuden organisaatiota, jotka on mainittu tällä verkkosivulla.

Hankkeen tavoitteena on kehittää turvallisuusjohtamista ja työturvallisuutta. Tutkimuksessa käsitellään ja yhdistetään osallistujaorganisaatioiden toiminnassaan keräämiä ja niille kertyneitä tietoja työntekijä- ja yksikkötasolla.

Organisaatiot luovuttavat tietoaineistoja tutkimushankkeen käyttöön. Näissä aineistoissa on henkilötunnisteisia tietoja organisaatioiden nykyisistä ja entisistä työntekijöistä sekä mahdollisesti niiden alueella toimivien muiden työnantajien työntekijöistä.

Tiedoista poistetaan kaikki henkilötunnisteet, kuten nimi, ennen kuin tietoja aletaan analysoida. Tutkimuksessa käsiteltävät tietoaineistot ovat organisaatiosta riippuen vuosilta 2010–2022.

Työnantajille ei luovuteta yhdistettyjä tai analysoituja tietoja siten, että henkilö voidaan tunnistaa tiedoista. Kaikki tutkimustulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä henkilöitä pysty tunnistamaan.

Osallistujaorganisaatioiden työntekijät ovat saaneet sähköpostilla tarkemman tiedotteen tutkimuksesta, työntekijöiden henkilötunnisteisten tietojen käytöstä siinä ja työntekijöiden oikeuksista liittyen henkilötunnisteisten tietojensa käyttöön.

Yrityskohtaiset tiedotteet saa myös seuraavista linkeistä:

Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta ja tietojesi käytöstä siinä, voit olla yhteydessä hankkeen tutkijoihin:

Tarja Heikkilä, erityisasiantuntija,
tarja.heikkila@ttl.fi
030 474 8636

Maria Tiikkaja, tutkimuspäällikkö,
tutkimuksen vastuullinen johtaja
maria.tiikkaja@ttl.fi
030 474 2750

Aikataulu

Hanke toteutetaan 1.9.2020–30.9.2022.

Hankkeen julkaisuja

Yritysdatan käyttö tieteellisessä tutkimuksessa – huolista mahdollisuuksiin (Blogikirjoitus)

Datan tutkimuskäyttö eettisesti ja vastuullisesti – opas helpottaa tiedolla johtamista (Työterveyslaitoksen mediatiedote)

Johdammeko työturvallisuutta faktalla vai fiktiolla? (Blogikirjoitus)

Tutkittua tietoa organsiaation datasta – vastuullisesti ja eettisesti : Opas henkilötunnisteisen organisaatiodatan tutkimuskäyttöön (Julkarissa)

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja osallistujayritykset: UPM Communication Papers Oy, Sappi Finland I Oy, Metso Outotec Finland Oy, Konecranes Finland Oy sekä Prefere Resins Finland Oy.