Kynsiteknikko viilaa asiakkaan kynsiä.

Akrylaattiyhdisteet kuuluvat tärkeimpiin työperäistä allergista ihottumaa aiheuttaviin kemikaaleihin. Ne aiheuttavat myös jonkun verran työperäistä astmaa ja nuhaa.

Akrylaattiallergiat ovat lisääntyneet viime vuosina erityisesti kauneusalalla, jossa ongelmia aiheuttavat rakennekynnet ja ripsiliimat. Työperäisten sairauksien rekisterissä suurin akrylaatti-ihottumaa aiheuttava tuoteryhmä on kokoonpanotyössä käytettävät anaerobiset liimat.

Tavoitteet

Ihoaltistumista ei tällä hetkellä tunneta riittävän hyvin, jotta voitaisiin antaa ohjeita turvallisista työtavoista ja suojautumisesta. Hankkeen tavoitteena on saada uutta tietoa iho- ja hengitystiealtistumisesta, jonka avulla voidaan laatia selkeät ohjeet parhaista työtavoista ja suojautumisesta.

Hankkeessa laaditaan ilmaisia, verkosta ladattavia oppaita ja ohjeita sekä verkkokoulutukset rakennekynsi-, ripsienpidennys- ja kokoonpanotyöhön.

Tutkimus koostuu mm. työpaikkamittauksista ja havainnoinnista. Lisäksi selvitetään suojakäsinemateriaalien ja hengityksensuojainten soveltuvuutta akrylaattitöihin.

Tarkempaa tietoa akrylaattiyhdisteiden aiheuttamista ammattitaudeista saadaan analysoimalla Työterveyslaitoksella 2000-luvulla tutkittu potilasaineisto.

Yhteistyötahot

Tutkimukseen osallistuu viisi kokoonpanoyritystä ja viisi kauneudenhoitoyritystä Etelä-Suomesta. Yhteistyöverkostoon kuuluvat Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI), Teollisuusliitto ry, Teknologiateollisuus ry, Suomen Ammattikosmetiikan Tukkukauppiaat (Sat ry) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Aikataulu

2019-2022

Rahoittajat

Hankkeen päärahoittajia ovat Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto.