Erityisesti tavoitteena on:

  1. Kuvata asiantuntijatyön työaikojen jakauma ja toteuma suhteessa yksilöllisiin ominaisuuksiin kuten alaan ja asemaan työyhteisössä.
  2. Tutkia asiantuntijatyön työaikoihin ja palautumiseen vaikuttavia tekijöitä kuten yksilöllisiä ominaisuuksia (mm. ikä, perhetilanne, asema) ja unen määrää ja laatua.
  3. Tutkia asiantuntijatyön ajankäytön yhteyttä hyvinvointiin ja palautumiseen.

Hankkeeseen kutsutaan osallistujiksi vapaaehtoisia Suomen Ekonomit ry:n työssä käyviä jäseniä sekä IT-alan työntekijöitä. Tutkimukseen osallistuvat työntekijät lataavat puhelimeensa Aikani-mobiilisovelluksen ja tallentavat Aikani-mobiilisovellukseen ajankäyttötietonsa mahdollisimman tarkasti 2 viikon seurantajakson ajan jaoteltuna työaikaan, työhön josta ei makseta korvausta, liikuntaan, vapaa-aikaan ja nukkumiseen.

Aikani-mobiilisovelluksella kootaan tietoa myös palautumisesta työpäivän jälkeen sekä unen laadusta. Lisäksi ajankäytön seurantajakson alussa ja lopussa tutkittavat vastaavat kyselyyn, jolla kartoitetaan työhön liittyviä tekijöitä. Hankkeen ensimmäinen tutkimusjakso toteutettiin huhti-toukokuussa 2016 ja toinen tutkimusjakso tammi-maaliskuussa 2017. Toiseen tutkimusjaksoon voivat osallistua sekä uudet tutkittavat että jo keväällä osallistuneet henkilöt.

Aikataulu

Hanke on alkanut 1.1.2016 ja päättynyt 31.12.2017.

Rahoittajat

Työsuojelurahasto