Osallistujien logot: Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, THL sekä Euroopan sosiaalirahasto ja Vipuvoimaa EU:lta logo.
Hanke on osa ONNISTU yhdessä – työhyvinvointi, johtaminen ja asiakasosallisuus sote-muutoksessakonsortiota. Hanke toteutetaan Työterveyslaitoksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston sekä sote-organisaatioiden ja kehittäjäasiakkaiden yhteistyönä.

Hankkeen tietopaketit ja oppimismateriaalit

Hankkeen julkaisut

Blogikirjoituksia yhteiskehittämisestä sote-alalla

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

  1. valmentaa sote-organisaatioiden henkilöstöä ja johtoa muutoksen aktiivisiksi tekijöiksi ja tukea heidän työhyvinvointiaan,
  2. tuottaa asiakkaan osallisuutta tukevia välineitä sekä edistää sujuvia, asiakaslähtöisiä palvelupolkuja ja -kohtaamisia sekä
  3. tukea johtamista, joka kytkee yhteen organisaation strategiset päämäärät, työhyvinvoinnin edistämisen sekä asiakasrajapinnan näkökulman ja tarpeen.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa toteutetaan kuusi asiakasosallisuustyöpajakokonaisuutta viidessä eri sote-organisaatiossa eri puolilla Suomea. Työpajoissa tarkastellaan paljon erilaisia palveluja tarvitsevien ns. yhteisasiakkaiden palveluprosesseja ja -kohtaamisia asiakkaiden osallistumismahdollisuuksien ja työn sujuvuuden näkökulmista. Pajoissa hyödynnetään kehittävää työntutkimusta, ekspansiivisen oppimisen teoriaa ja muutospajamenetelmää sekä palvelumuotoilua.

Pajaprosessien päätteeksi järjestetään yhteiskehittelypaja, jossa käytetään Kokeilut käytäntöön -arviointimallia.

Pajaprosessien yhteydessä luodaan malli asiakasosallisuustaitojen kehittämiseksi, vuorovaikutusopas asiakasosallisuuden edistämiseksi palvelukohtaamisissa sekä tukipaketti asiakasosallisuuden johtamisen tueksi sote-organisaatioihin.

Yhteistyökumppanit

Työterveyslaitos on ASKO-hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttajia ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen yliopisto sekä Helsingin yliopisto.

Mukana hankeessa on myös Helsingin kaupunki, Sastamalan Hyvinvointikampus, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri.

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Työterveyslaitos sekä muut osatoteuttajat.

Aikataulu

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2019 – 31.12.2021.