Logot Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto, THL, Tampereen yliopisto, Vipuvoimaa EU:ltä ja Euroopan sosiaalirahasto
Hanke on osa ONNISTU yhdessä – työhyvinvointi, johtaminen ja asiakasosallisuus sote-muutoksessakonsortiota. Hanke toteutetaan Työterveyslaitoksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston sekä sote-organisaatioiden ja kehittäjäasiakkaiden yhteistyönä.

Hankkeen julkaisut ja blogikirjoitukset

Weiste, E.; Käpykangas, S.; Uusitalo, L.; Stevanovic, M.
Being Heard, Exerting Influence, or Knowing How to Play the Game? Expectations of Client Involvement among Social and Health Care Professionals and Clients
Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17(16), 5653.

Blogikirjoituksia yhteiskehittämisestä sote-alalla

”Mitä muuta haluaisit tietää?” – Asiakasosallisuus rakentuu arjen kohtaamisissa

Kuulluksi tulemista vai valtaa vaikuttaa? (keskusteluanalyysi.fi)

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on 1) valmentaa sote-organisaatioiden henkilöstöä ja johtoa muutoksen aktiivisiksi tekijöiksi ja tukea heidän työhyvinvointiaan, 2) tuottaa asiakkaan osallisuutta tukevia välineitä sekä edistää sujuvia, asiakaslähtöisiä palvelupolkuja ja -kohtaamisia sekä 3) tukea johtamista, joka kytkee yhteen organisaation strategiset päämäärät, työhyvinvoinnin edistämisen sekä asiakasrajapinnan näkökulman ja tarpeen.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa toteutetaan kuusi asiakasosallisuustyöpajakokonaisuutta viidessä eri sote-organisaatiossa eri puolilla Suomea. Työpajoissa tarkastellaan paljon erilaisia palveluja tarvitsevien ns. yhteisasiakkaiden palveluprosesseja ja -kohtaamisia asiakkaiden osallistumismahdollisuuksien ja työn sujuvuuden näkökulmista. Pajoissa hyödynnetään kehittävää työntutkimusta, ekspansiivisen oppimisen teoriaa ja muutospajamenetelmää sekä palvelumuotoilua.

Pajaprosessien päätteeksi järjestetään yhteiskehittelypaja, jossa käytetään Kokeilut käytäntöön -arviointimallia.

Pajaprosessien yhteydessä luodaan malli asiakasosallisuustaitojen kehittämiseksi, vuorovaikutusopas asiakasosallisuuden edistämiseksi palvelukohtaamisissa sekä tukipaketti asiakasosallisuuden johtamisen tueksi sote-organisaatioihin.

Yhteistyökumppanit

Työterveyslaitos on ASKO-hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttajia ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen yliopisto sekä Helsingin yliopisto.

Mukana hankeessa on myös Helsingin kaupunki, Sastamalan Hyvinvointikampus, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri.

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Työterveyslaitos sekä muut osatoteuttajat.

Aikataulu

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2019 – 31.12.2021.