Hankkeen tuloksia esitellään kahdessa webinaarissa lokakuussa:
5.10.2021 Allergioiden ehkäiseminen kasvihuonetyössä
14.10.2021 Förebyggande av allergier i växthusarbete

Vihanneskasvihuoneissa työskentelevillä henkilöillä on todettu Suomessa vuosittain muutamia tapauksia allergisia ammattitauteja, kuten nuhaa, astmaa tai ihottumaa. Nämä sairaudet ovat johtuneet muun muassa biologisessa torjunnassa käytetyistä eliöistä. Lisäksi on todettu tomaatti-, kurkku- tai paprika-kasvien aiheuttamia ammattitauteja. Myös pölyttäjät, kuten kasvihuonekimalaiset, voivat aiheuttaa allergiaa. Allergisoituneen henkilön on vaikeaa jatkaa alalla, jos iho- tai hengitystieoireet ovat hankalia. On epäselvää, kuinka yleisiä kasvihuonetyöntekijöiden allergiat ovat.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on:

  • selvittää allergisten sairauksien kannalta tärkeät kasvihuonetyön altisteet ja altistumistasot
  • selvittää hengitystie-ja iho-oireiden sekä allergisten sairauksien yleisyyttä kasvihuonetyöntekijöillä
  • laatia selkeitä ohjeita ja toimintamalleja työhygienian parantamiseksi ja sairastumisen ehkäisemiseksi
  • tutkia biologisten torjuntaeliöiden allergeeneja ja kehittää allergiatestejä torjuntaeliöille ja muille kasvihuonealtisteille

Aikataulu

2018-2021

Rahoittajat

Hankkeen päärahoittajia ovat Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto.

Yhteistyössä Biotus Oy, Schetelig Oy, Kauppapuutarhaliitto ry, Österbottens Svenska Producentförbund,
Teollisuusliitto ry, Maaseudun Työnantajaliitto ry, KristinaMedi, Evira, Luonnonvarakeskus Luke ja LähiTapiola.