Vihanneskasvihuoneissa työskentelevillä henkilöillä on todettu Suomessa vuosittain muutamia tapauksia allergisia ammattitauteja, kuten nuhaa, astmaa tai ihottumaa. Nämä sairaudet ovat johtuneet muun muassa biologisessa torjunnassa käytetyistä eliöistä. Lisäksi on todettu tomaatti-, kurkku- tai paprika-kasvien aiheuttamia ammattitauteja. Myös pölyttäjät, kuten kasvihuonekimalaiset, voivat aiheuttaa allergiaa. Allergisoituneen henkilön on vaikeaa jatkaa alalla, jos iho- tai hengitystieoireet ovat hankalia. On epäselvää, kuinka yleisiä kasvihuonetyöntekijöiden allergiat ovat.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on:

  • selvittää allergisten sairauksien kannalta tärkeät kasvihuonetyön altisteet ja altistumistasot
  • selvittää hengitystie-ja iho-oireiden sekä allergisten sairauksien yleisyyttä kasvihuonetyöntekijöillä
  • laatia selkeitä ohjeita ja toimintamalleja työhygienian parantamiseksi ja sairastumisen ehkäisemiseksi
  • tutkia biologisten torjuntaeliöiden allergeeneja ja kehittää allergiatestejä torjuntaeliöille ja muille kasvihuonealtisteille

Aikataulu

2018-2020

Rahoittajat

Hankkeen päärahoittajia ovat Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto.

Yhteistyössä Biotus Oy, Schetelig Oy, Kauppapuutarhaliitto ry, Österbottens Svenska Producentförbund,
Teollisuusliitto ry, Maaseudun Työnantajaliitto ry, KristinaMedi, Evira, Luonnonvarakeskus Luke ja LähiTapiola.