Hankkeen tavoitteet

caLIBRAte hankkeen tavoitteena on luoda uudenlaiset työkalut ja viitekehys hyvän hallintotavan toteuttamiseksi nanomateriaalien riskienhallinnassa. Yritysten hyvän riskienhallinnointitavan tukemiseksi kerätään yhteen muissa hankkeissa tehtyjä malleja, metodeja ja riskienhallintaan liittyvä dokumentteja. Niistä muodostetaan yhtenäinen työkalujen kokonaisuus, system-of-systems.

caLIBRAte-hankkeen aikana valitut mallit ja metodit validoidaan ja niitä kehitetään tarpeen mukaan edelleen. Hankkeessa valitut ja validoidut työkalut julkaistaan internet-pohjaisena, julkisesti saatavilla olevana järjestelmänä, caLIBRAte Hub:na.

Aikataulu

toukokuu 2016 – lokakuu 2019

Linkki hankkeen omille verkkosivuille

http://nanocalibrate.eu/home