PowerPoint Presentation

Hankkeessa luodaan uudenlaista yhteistyötä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoiden, oppilaitosten sekä järjestötoimijoiden välille, mikä vahvistaa nuorten kiinnittymistä opinto- ja työelämäpoluille.

Hankkeen tavoitteena on

  • luoda uusia vahvoja osaamis- ja yhteistyöverkostoja nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuurialan toimijoiden sekä oppilaitosten välille
  • vahvistaa nuorten osallisuutta sekä hyvinvointia erilaisissa arjen toimintaympäristöissä
  • selvittää osallisuutta lisäämään pyrkivien toimenpiteiden vaikutuksia nuorten osallistumiseen, hyvinvointiin ja työelämävalmiuksiin.

Combo-hanke somessa

Erasmus+ Sport PLAY! Workshop at Olympiakomitean talo 16.6.2027. Näytettiin lopuksi punaista korttia rasismille💪👍#pkr #fimu #wau #09hhr #olympiaakatemia #monaliiku #yökoris #oph #okm #combohanke #wau
ISO kiitos ei vain niille #ttlkesätyö🌞 -nuorille, jotka kaappasivat tilimme ja opettivat meille Instan käyttöä, vaan kaikille mahtaville Tutustu työelämään ja tienaa -nuorillemme 👋

Saimme teiltä piristysruiskeen ja tuulahduksen tulevaisuudesta. 💪
Kiitos myös palautteestanne, joka oli erityisen arvokasta tulevaisuudelle: kokemus näin monen nuoren yhtäaikaisesta työllistämisestä oli myös meille organisaationa uusi! ...
Kaikkien kyvyt ja vahvuudet käyttöön - Työterveyslaitos
Miten voisimme tukea nuorten ja maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämisestä työssä? Auli Airila bloggasi aiheesta: https://www.ttl.fi/blogi/kaikkien-kyvyt-ja-vahvuudet-kayttoon/
Moni maahanmuuttajataustainen työntekijä ei pääse hyödyntämään osaamistaan työssä. Suomalaisilla työpaikoilla ei hyödynnetä tarpeeksi eri kulttuureista tulevien työntekijöiden vahvuuksia.
Tuemme nuorten osallisuutta, hyvinvointia ja työelämään kiinnittymistä Combo-hankkeen uutiskirje 2/2017 on ilmestynyt!
Uutiskirjeen tilaukset: outi.aho@ttl.fi
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuspäivät 2.-3.11.2017, Tampere

Mitä ovat työelämävalmiudet?
Miten vahvistaa nuorten työelämävalmiuksia?
Kuinka edistää nuorten kiinnittymistä työelämään?

Tervetuloa Nuorten työelämävalmiudet ja työelämään kiinnittyminen −työryhmään jakamaan ideoita ja oppimaan muilta! Abstraktien dl 28.8.
Työryhmäkoordinaattorit: Auli Airila Työterveyslaitos auli.airila@ttl.fi Mikko Nykänen Työterveyslaitos mikko.nykanen@ttl.fi

Load More

Hankkeen toteutusFolio Images +46 8 720 56 00 info@folio.se

Hankkeessa rakennetaan kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kirjasto-alan toimijoiden, oppilaitosten ja järjestöjen välinen yhteistyöverkosto, joka tukee nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin rakentumista. Hankkeessa järjestetään verkostotapaamisia, koulutuksia, vuorovaikutteinen verkkohaastattelu sekä työpajoja. Ammattioppilaitosten työkykypassitoiminta toimii keskeisenä verkostomaisen yhteistyön tiivistämisen välineenä.

Hankkeessa rakennetaan nuorten työelämään kiinnittymistä ja työosallisuutta tukevia toimintamalleja sekä kehitetään nuorten valmiuksia, jotka vahvistavat heidän työelämään integroitumistaan. Nuorten osallisuutta ja hyvinvointia vahvistetaan mm. järjestämällä vuorovaikutteisia ammatti- ja harrastekirjastoja sekä liikunta- ja kulttuurilähtöisiä aktivointiryhmiä sekä erilaisia tapahtumia.

Hankkeessa myös kehitetään nuorten valmiuksia, jotka vahvistavat heidän integroitumistaan työelämään. Lisäksi hankkeessa selvitetään kenttäkokeellista asetelmaa hyödyntäen, missä määrin hanketoiminnot tukevat nuoria pitemmän ajanjakson aikana. Tähän tutkimukselliseen osuuteen osallistuu 1500-1800 nuorta pääkaupunkiseudulla.

Hanke tuottaa uutta tietoa sekä uudenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja, joiden avulla voidaan edistää nuorten naisten ja miesten osallisuutta, osaamista sekä hyvinvointia. Hankkeessa tuotetaan mm. mobiilisovellus nuorten osaamisen, osallisuuden sekä hyvinvoinnin edistämiseen, oppaita, viestintäkampanja sekä kooste hanketoimenpiteiden vaikutuksista nuorten osallisuuteen, hyvinvointiin ja työelämävalmiuksiin.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Työterveyslaitos on Combo-hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttajia ovat: Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto (SAKU ry), Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto (Fimu ry) sekä Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu.

Hankkeessa ovat mukana myös Omnian ammattiopisto, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry sekä Stadin ammattiopisto. Yhteistyötä tehdään myös Tikkurilan lukion, Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden sekä Helsingin kaupunginkirjaston kanssa

Aikataulu

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2015 – 30.6.2018.

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) / Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Työterveyslaitos sekä muut osatoteuttajat.

Seuraa hankkeen kuulumisia Twitterissä tunnisteella #ComboHanke

Haluatko tilata hankkeen uutiskirjeen? Ota yhteyttä: outi.aho@ttl.fi