PowerPoint Presentation

Hankkeessa luodaan uudenlaista yhteistyötä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoiden, oppilaitosten sekä järjestötoimijoiden välille, mikä vahvistaa nuorten kiinnittymistä opinto- ja työelämäpoluille.

Hankkeen tavoitteena on

  • luoda uusia vahvoja osaamis- ja yhteistyöverkostoja nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuurialan toimijoiden sekä oppilaitosten välille
  • vahvistaa nuorten osallisuutta sekä hyvinvointia erilaisissa arjen toimintaympäristöissä
  • selvittää osallisuutta lisäämään pyrkivien toimenpiteiden vaikutuksia nuorten osallistumiseen, hyvinvointiin ja työelämävalmiuksiin.

Combo-hanke somessa

Nuoret unelmatyötä etsimässä - Työterveyslaitos
Yli 600 nuorta kuvasi omia ajatuksiaan tulevaisuuden työelämästä ja työpaikasta.

Lue Auli Airilan blogi siitä, millainen on nuorten mielestä hyvä työpaikka vuonna 2030!
Kysyimme tulevaisuuden hyvästä työpaikasta nuorilta, jotka hakivat keväällä Työterveyslaitokselle kesätöihin. Olen hymyssä suin lukenut yli 600 nuoren näkemyksiä tulevaisuuden työelämästä. Miten monipuolisesti nuoret osasivatkaan kuvata hyvän työpaikan ...
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Aurinkoista elokuuta! Tampereen Työelämän tutkimuspäivillä kokoontuu työryhmämme nuorten työelämään kiinnittymisestä ja työelämävalmiuksista. Tuo hankkeesi tai tutkimuksesi työryhmään tai tule muutoin keskustelemaan tärkeästä aiheesta! Lisätietoa ja ilmoittautuminen: https://www.uta.fi/yky/index.php/tutkimus/konferenssit/tyoelamantutkimuspaivat/tyoryhmat/teema2_2.html
Työryhmäkoordinaattorit: Auli Airila Työterveyslaitos auli.airila@ttl.fi Mikko Nykänen Työterveyslaitos mikko.nykanen@ttl.fi
Kaikkien kyvyt ja vahvuudet käyttöön - Työterveyslaitos
Miten voisimme tukea nuorten ja maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämisestä työssä? Auli Airila bloggasi aiheesta: https://www.ttl.fi/blogi/kaikkien-kyvyt-ja-vahvuudet-kayttoon/
Moni maahanmuuttajataustainen työntekijä ei pääse hyödyntämään osaamistaan työssä. Suomalaisilla työpaikoilla ei hyödynnetä tarpeeksi eri kulttuureista tulevien työntekijöiden vahvuuksia.
Tuemme nuorten osallisuutta, hyvinvointia ja työelämään kiinnittymistä Combo-hankkeen uutiskirje 2/2017 on ilmestynyt!
Uutiskirjeen tilaukset: outi.aho@ttl.fi

Load More

Hankkeen toteutusFolio Images +46 8 720 56 00 info@folio.se

Hankkeessa rakennetaan kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kirjasto-alan toimijoiden, oppilaitosten ja järjestöjen välinen yhteistyöverkosto, joka tukee nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin rakentumista. Hankkeessa järjestetään verkostotapaamisia, koulutuksia, vuorovaikutteinen verkkohaastattelu sekä työpajoja. Ammattioppilaitosten työkykypassitoiminta toimii keskeisenä verkostomaisen yhteistyön tiivistämisen välineenä.

Hankkeessa rakennetaan nuorten työelämään kiinnittymistä ja työosallisuutta tukevia toimintamalleja sekä kehitetään nuorten valmiuksia, jotka vahvistavat heidän työelämään integroitumistaan. Nuorten osallisuutta ja hyvinvointia vahvistetaan mm. järjestämällä vuorovaikutteisia ammatti- ja harrastekirjastoja sekä liikunta- ja kulttuurilähtöisiä aktivointiryhmiä sekä erilaisia tapahtumia.

Hankkeessa myös kehitetään nuorten valmiuksia, jotka vahvistavat heidän integroitumistaan työelämään. Lisäksi hankkeessa selvitetään kenttäkokeellista asetelmaa hyödyntäen, missä määrin hanketoiminnot tukevat nuoria pitemmän ajanjakson aikana. Tähän tutkimukselliseen osuuteen osallistuu 1500-1800 nuorta pääkaupunkiseudulla.

Hanke tuottaa uutta tietoa sekä uudenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja, joiden avulla voidaan edistää nuorten naisten ja miesten osallisuutta, osaamista sekä hyvinvointia. Hankkeessa tuotetaan mm. mobiilisovellus nuorten osaamisen, osallisuuden sekä hyvinvoinnin edistämiseen, oppaita, viestintäkampanja sekä kooste hanketoimenpiteiden vaikutuksista nuorten osallisuuteen, hyvinvointiin ja työelämävalmiuksiin.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Työterveyslaitos on Combo-hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttajia ovat: Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto (SAKU ry), Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto (Fimu ry) sekä Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu.

Hankkeessa ovat mukana myös Omnian ammattiopisto, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry sekä Stadin ammattiopisto. Yhteistyötä tehdään myös Tikkurilan lukion, Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden sekä Helsingin kaupunginkirjaston kanssa

Aikataulu

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2015 – 30.6.2018.

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) / Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Työterveyslaitos sekä muut osatoteuttajat.

Seuraa hankkeen kuulumisia Twitterissä tunnisteella #ComboHanke

Haluatko tilata hankkeen uutiskirjeen? Ota yhteyttä: outi.aho@ttl.fi