PowerPoint Presentation

Hankkeessa luodaan uudenlaista yhteistyötä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoiden, oppilaitosten sekä järjestötoimijoiden välille, mikä vahvistaa nuorten kiinnittymistä opinto- ja työelämäpoluille.

Hankkeen tavoitteena on

  • luoda uusia vahvoja osaamis- ja yhteistyöverkostoja nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuurialan toimijoiden sekä oppilaitosten välille
  • vahvistaa nuorten osallisuutta sekä hyvinvointia erilaisissa arjen toimintaympäristöissä
  • selvittää osallisuutta lisäämään pyrkivien toimenpiteiden vaikutuksia nuorten osallistumiseen, hyvinvointiin ja työelämävalmiuksiin.

Tutustu Työkykypassi-ohjelmistoon

Työkykypassi ammatilliseen opetukseen -posteri

Käytännön työelämävinkkejä

Combo-hanke somessa

Aikajanakuvat
Combo-hankkeen tuotokset on koottu Työterveyslaitoksen verkkosivuille www.ttl.fi/combo sekä hyvät käytännöt Arjen arkin menetelmäpankkiin arjenarkki.fi/menetelmapankki/hankkeet/1206.
Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi : Hyviä käytäntöjä, tietoa ja...
Tutustu Combo-hankkeen julkaisuun, johon on koottu hankkeen hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Julkaisun ensimmäisessä osassa ”Hyviä käytäntöjä” kuvataan nuorten osallisuutta, työelämävalmiuksia ja hyvinvointia edistäviä toimintamuotoja, toiseen osaan on koottu keskeisiä havaintoja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa toteutetusta kyselystä ja kolmanteen osaan hankkeen vaikutusten arviointia.
Työterveyslaitos
https://business.facebook.com/tyoterveyslaitos/videos/1759927620735354/
Korjaa epäkohdat, työt sujuvat ja torjut työtapaturmia!

Ammattitaidon personal trainer Matti Laine näyttää, miten rakennetaan turvallista työympäristöä.

Video on osa #ComboHanke'tta, joka edistää nuorten osallisuutta, hyvinvointia ja työelämävalmiuksia.
Combo-verkosto jakoi video.
Tuemme nuorten osallisuutta, hyvinvointia ja työelämään kiinnittymistä Ammatillinen opettaja, ota käyttöösi maksuton työkalu opiskelijoiden työkykytaitojen kehittämiseen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Työkykypassi-ohjelmisto koostuu opiskelijan mobiilisovelluksesta ja opettajan web-käyttöliittymästä.

Lue lisää Työkykypassista Combo-hankkeen uusimmasta uutiskirjeestä!
http://www.emaileri.fi/g/l/237373/0/0/1923/479/8
Tue nuorten työelämävalmiuksia – järjestä ammattikirjasto – Osuma
Ammattikirjasto tukee nuorten ammatinvalintaprosessia ja tutustuttaa heitä eri ammatteihin ja työelämään. Lue lisää Osuma-blogista:
Työterveyslaitos
https://business.facebook.com/tyoterveyslaitos/videos/1752607581467358/
Ammattitaidon personal trainer Matti Laine muistuttaa, että hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeää ammattiosaamista ja taitojaan voi kehittää.

Kun tieto kulkee, hommat hoituvat!

Video on osa #Combohanke'tta, joka edistää nuorten osallisuutta, hyvinvointia ja työelämävalmiuksia.
Combo-verkosto jakoi video.

Load More

Hankkeen toteutusFolio Images +46 8 720 56 00 info@folio.se

Hankkeessa rakennetaan kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kirjasto-alan toimijoiden, oppilaitosten ja järjestöjen välinen yhteistyöverkosto, joka tukee nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin rakentumista. Hankkeessa järjestetään verkostotapaamisia, koulutuksia, vuorovaikutteinen verkkohaastattelu sekä työpajoja. Ammattioppilaitosten työkykypassitoiminta toimii keskeisenä verkostomaisen yhteistyön tiivistämisen välineenä.

Hankkeessa rakennetaan nuorten työelämään kiinnittymistä ja työosallisuutta tukevia toimintamalleja sekä kehitetään nuorten valmiuksia, jotka vahvistavat heidän työelämään integroitumistaan. Nuorten osallisuutta ja hyvinvointia vahvistetaan mm. järjestämällä vuorovaikutteisia ammatti- ja harrastekirjastoja sekä liikunta- ja kulttuurilähtöisiä aktivointiryhmiä sekä erilaisia tapahtumia.

Hankkeessa myös kehitetään nuorten valmiuksia, jotka vahvistavat heidän integroitumistaan työelämään. Lisäksi hankkeessa selvitetään kenttäkokeellista asetelmaa hyödyntäen, missä määrin hanketoiminnot tukevat nuoria pitemmän ajanjakson aikana. Tähän tutkimukselliseen osuuteen osallistuu 1500-1800 nuorta pääkaupunkiseudulla.

Hanke tuottaa uutta tietoa sekä uudenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja, joiden avulla voidaan edistää nuorten naisten ja miesten osallisuutta, osaamista sekä hyvinvointia. Hankkeessa tuotetaan mm. mobiilisovellus nuorten osaamisen, osallisuuden sekä hyvinvoinnin edistämiseen, oppaita, viestintäkampanja sekä kooste hanketoimenpiteiden vaikutuksista nuorten osallisuuteen, hyvinvointiin ja työelämävalmiuksiin.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Työterveyslaitos on Combo-hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttajia ovat: Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto (SAKU ry), Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto (Fimu ry) sekä Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu.

Hankkeessa ovat mukana myös Omnian ammattiopisto, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry sekä Stadin ammattiopisto. Yhteistyötä tehdään myös Tikkurilan lukion, Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden sekä Helsingin kaupunginkirjaston kanssa

Aikataulu

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2015 – 30.6.2018.

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) / Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Työterveyslaitos sekä muut osatoteuttajat.

Seuraa hankkeen kuulumisia Twitterissä tunnisteella #ComboHanke

Haluatko tilata hankkeen uutiskirjeen? Ota yhteyttä: outi.aho@ttl.fi