PowerPoint Presentation

Hankkeessa luodaan uudenlaista yhteistyötä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoiden, oppilaitosten sekä järjestötoimijoiden välille, mikä vahvistaa nuorten kiinnittymistä opinto- ja työelämäpoluille.

Hankkeen tavoitteena on

  • luoda uusia vahvoja osaamis- ja yhteistyöverkostoja nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuurialan toimijoiden sekä oppilaitosten välille
  • vahvistaa nuorten osallisuutta sekä hyvinvointia erilaisissa arjen toimintaympäristöissä
  • selvittää osallisuutta lisäämään pyrkivien toimenpiteiden vaikutuksia nuorten osallistumiseen, hyvinvointiin ja työelämävalmiuksiin.

Combo-hanke somessa

@sadutus @tyoterveys @treduofficial Hyvä Satu! Tuskin maltan odottaa videon valmistumista ja Jussi-patsaspalkinnon… https://t.co/uCpebq6j8D
Vähintään Jussi-patsaan arvoisesti esitin keski-ikäistä asiallista palaveeraajaa @tyoterveys-videolla. Kuvaushommis… https://t.co/LFzGnjnxTb
Hikeä pintaan, Matti Laine!

Kaikkien #työturvallisuus-epäkohtiin puuttuvien sankari Matti Laine valmistautuu ottoon 🎬

Behind the scenes -klippi Tredu Mediapoliksen kuvaamasta #combohanke-videosta. 🎥: Janna Järvinen

#duuniworld #nuoret #nuoriso#ammattilainen #ammattikoulu #koulutus#työelämä #työ #turvallisuus
Kaikkien #työturvallisuus-epäkohtiin puuttuvien sankarin Matti Laineen ensiesiintyminen! 🎬

Behind the scenes -klippi Tredu Mediapoliksen kuvaamasta #combohanke-videosta. 🎥: Jenna Palmu.
#duuniworld #nuoret #nuoriso #ammattilainen #ammattikoulu #koulutus #työelämä #työ #turvallisuus

Ping @treduofficial
Tulevaisuuden työ avaa uusia uramahdollisuuksia – oletko valmis uudistumaan? - Duunitori
Miten tulevaisuuden työ edellyttää ja miten taitoja voi kehittää?

"Työelämässä tarvittavia taitoja voi kehittää muuallakin kuin työssä, esimerkiksi harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä.", toteaa Auli Airila
Millaista on tulevaisuuden työ ja mitä taitoja siinä vaaditaan? Heini Hult-Miekkavaara ja Auli Airila jakavat näkemyksensä Duunitorin haastattelussa.

Load More

Hankkeen toteutusFolio Images +46 8 720 56 00 info@folio.se

Hankkeessa rakennetaan kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kirjasto-alan toimijoiden, oppilaitosten ja järjestöjen välinen yhteistyöverkosto, joka tukee nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin rakentumista. Hankkeessa järjestetään verkostotapaamisia, koulutuksia, vuorovaikutteinen verkkohaastattelu sekä työpajoja. Ammattioppilaitosten työkykypassitoiminta toimii keskeisenä verkostomaisen yhteistyön tiivistämisen välineenä.

Hankkeessa rakennetaan nuorten työelämään kiinnittymistä ja työosallisuutta tukevia toimintamalleja sekä kehitetään nuorten valmiuksia, jotka vahvistavat heidän työelämään integroitumistaan. Nuorten osallisuutta ja hyvinvointia vahvistetaan mm. järjestämällä vuorovaikutteisia ammatti- ja harrastekirjastoja sekä liikunta- ja kulttuurilähtöisiä aktivointiryhmiä sekä erilaisia tapahtumia.

Hankkeessa myös kehitetään nuorten valmiuksia, jotka vahvistavat heidän integroitumistaan työelämään. Lisäksi hankkeessa selvitetään kenttäkokeellista asetelmaa hyödyntäen, missä määrin hanketoiminnot tukevat nuoria pitemmän ajanjakson aikana. Tähän tutkimukselliseen osuuteen osallistuu 1500-1800 nuorta pääkaupunkiseudulla.

Hanke tuottaa uutta tietoa sekä uudenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja, joiden avulla voidaan edistää nuorten naisten ja miesten osallisuutta, osaamista sekä hyvinvointia. Hankkeessa tuotetaan mm. mobiilisovellus nuorten osaamisen, osallisuuden sekä hyvinvoinnin edistämiseen, oppaita, viestintäkampanja sekä kooste hanketoimenpiteiden vaikutuksista nuorten osallisuuteen, hyvinvointiin ja työelämävalmiuksiin.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Työterveyslaitos on Combo-hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttajia ovat: Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto (SAKU ry), Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto (Fimu ry) sekä Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu.

Hankkeessa ovat mukana myös Omnian ammattiopisto, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry sekä Stadin ammattiopisto. Yhteistyötä tehdään myös Tikkurilan lukion, Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden sekä Helsingin kaupunginkirjaston kanssa

Aikataulu

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2015 – 30.6.2018.

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) / Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Työterveyslaitos sekä muut osatoteuttajat.

Seuraa hankkeen kuulumisia Twitterissä tunnisteella #ComboHanke

Haluatko tilata hankkeen uutiskirjeen? Ota yhteyttä: outi.aho@ttl.fi