Työkykypassi ammatilliseen opetukseen -posteri

Mikä Työkykypassi-ohjelmisto on?

Työkykypassi-ohjelmisto on työväline, joka vahvistaa opiskelijoiden työelämätaitoja, työkykyä tukevia taitoja sekä osallisuutta. Se vahvistaa myös opiskelijoiden osaamista työturvallisuudesta, työergonomiasta, oman työskentelyn organisoinnista sekä työkykyä tukevista elintavoista (liikuntatottumukset, riittävä unen ja levon määrä, ravitsemus).

Ohjelmisto toimii myös työkaluna opintosuoritusten keräämiseen opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja SAKU ry:n kehittämään Ammattiosaajan työkykypassiin sekä tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Mitä ohjelmisto sisältää?

Työkykypassi-ohjelmisto muodostuu opiskelijan mobiilisovelluksesta ja opettajan web-käyttöliittymästä.

Ohjelmiston tehtävät liittyvät ammatin työkykyvalmiuksiin, terveysosaamiseen, liikuntaan, harrastuneisuuteen ja yhteistyötaitoihin. Tehtäviä voidaan suorittaa esimerkiksi ammatillisten aineiden, liikunnan ja terveystiedon tunneilla. Osa tehtävistä toteutetaan työharjoittelupaikalla tai itseopiskeluna oppilaitoksen ulkopuolella.

Opettajan web-käyttöliittymällä opettaja voi luoda opiskelijaryhmiä, jotka tekevät tehtäviä, seurata opiskelijoiden suorituksia ja antaa niistä palautetta.

Työkykypassi-mobiilisovellus on opiskelijan työkalu Työkykypassi-ohjelmiston tehtävien tekemiseen.

Miten opettaja saa ohjelmiston käyttöönsä?

Opettajalla on oma web-käyttöliittymä Työkykypassi–ohjelmistoon. Opettajan käyttöliittymän käyttäjäksi voi rekisteröityä osoitteessa: http://tyokykypassi.net

Rekisteröitymiseen vaadittava rekisteröitymisavain löytyy opettajan käyttöoppaasta. Oppaassa on myös esimerkkejä tehtävistä sekä tukimateriaaleja tehtävien tekemiseen oppitunneilla.

Miten opiskelija saa mobiilisovelluksen käyttöönsä?

Työkykypassi-mobiilisovellus on ladattavissa Google Play- ja App Store -kaupoista. Tarkemmat ohjeet sovelluksen lataamisen ja käyttöön löytyvät Työkykypassin käyttöohjeesta opiskelijalle (pdf).

Lisätietoja

Ammattiosaajan työkykypassin opiskelijoille suunnatut verkkosivut
Työkykypassi (SAKU ry:n Arjen arkki -sivustolla)

Työterveyslaitos on kehittänyt Työkykypassi-ohjelmiston yhteistyössä SAKU ry:n, Kisko Labs Oy:n sekä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kanssa. Työkykypassi-ohjelmisto pohjautuu Ammattiosaajan työkykypassi -opintokokonaisuuteen. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto (ESR) / Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.