TULE MUKAAN HANKKEESEEN!
Etsimme yhä pk-yrityksiä, jotka kaipaavat apua digitaalisten järjestelmien tehokkaassa käytössä.
Ilmoittautuminen tämän sivun alalaidassa!

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä pk-yritysten henkilöstön osaamista digitaalisuuden tehokkaassa käyttöönotossa ja käytössä. Hankkeessa kannustetaan yrityksiä verkostoitumaan ja etsimään yhdessä ratkaisuja digitalisaation edistämiseksi. Lisäksi hankkeessa edistetään henkilöstön mahdollisuutta osallistua toimintatapojen kehittämiseen yhdessä yritysjohdon kanssa.

Hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa

 1. laaditaan digitalisaation käyttöönoton ja osaamisen sekä työhyvinvoinnin kehittämistarvearvio,
 2. edistetään henkilöstön tietojärjestelmien hallintaa ja tehokasta käyttöä sekä osallistavaa toimintatapojen kehittämistä sekä
 3. järjestetään verkostovalmennustapahtumia tieto- ja viestintäjärjestelmien hankinnasta ja käyttöönotosta.

Hankkeen kautta yritykset saavat arvion digitalisaation ja työhyvinvoinnin kehittämistarpeista, suunnitelman yrityksen tuottavuuden ja digiosaamisen kehittämiseksi sekä tukea ja valmennusta tietojärjestelmien käyttöönottoon.

Hankkeen lopputuloksena syntyy tietosalkku, joka koostuu konkreettisista toimenpiteistä pk-yritysten tuottavuuden, työhyvinvoinnin ja henkilöstön osallistumisen kehittämiseksi.
Lisätietoja saat tämän sivun alalaidan lomakkeella!

Hanke näkyy ja kuuluu!

Tule mukaan hankkeeseen

DigiHyöty-hanke aloittaa toimenpiteet yrityksissä elo–syyskuussa 2020. Hankkeeseen otetaan mukaan yrityksiä kevääseen 2022 saakka jatkuvan haun periaatteella. Hanke toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uusimaan ja Kanta-Hämeen alueella.

Hyödyt osallistuville yrityksille:

 • Arvio digitalisaation ja työhyvinvoinnin kehittämistarpeista sekä asiantuntijatukea tietojärjestelmien hankinnassa, hyödyntämisessä ja toiminnan kehittämisessä
 • Tulevaisuuskuva ja suunnitelma henkilöstön digiosaamisen kehittämiseksi niin, että tuottavuus kasvaa ja työhyvinvointi paranee
 • Keinoja ottaa koko työyhteisö mukaan digitalisaation kehittämiseen
 • Verkostovalmennusta sekä digitaalisin välinein että lähitapaamisina

Hyödyt henkilöstölle:

 • Tukea oman osaamisen kehittämiseen
 • Keinoja osallistua yrityksen ja toiminnan kehittämiseen
 • Näkemystä oman työn ja yrityksen kehityssuunnasta
 • Verkostovalmennuksen oppeja ja kokemuksia sekä tukea omalle osaamiselle

Yrityksen oma panostus DigiHyöty-hankkeessa: työaikaa tarvitaan 1-2 työpäivää osallistuvaa henkilöä kohden, omaa kehittämistyötä tehdään omien tavoitteiden mukaisesti. Osallistumismaksu on yrityksen koosta riippuen 120-880 euroa.
Aikataulu

Hanke käynnistyi 1.3.2020 ja jatkuu 31.8.2022 saakka.

Rahoittajat

Hankkeen toteuttavat TTS Työtehoseura, Työterveyslaitos ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).