Hankkeen tavoitteet

Sisäilmaan liittyvät pitkittyvät oireet sekä pitkittyvä väsyvyys ja uupuneisuus ovat esimerkkejä oiretiloista, joissa oireet voivat olla hankalia ja haitata työssä ja vapaa-ajalla.

Toistaiseksi suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä ei ole käytössä tutkittuja menetelmiä, jotka olisi kohdennettu pitkäaikaisista ja kehollisista oireista kärsivien kuntoutukseen. Suomessa on lisäksi huomattavia alueellisia eroja mahdollisuudessa saada kuntoutusta.

Tämän hankkeen tavoitteena on tutkia, onko hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiin (HOT) perustuva etäkuntoutus yhdessä tavanomaisen hoidon kanssa vaikuttava sisäilmaan liittyvien hankalien kehollisten oireiden tai pitkittyneen väsyvyyden ja uupuneisuuden kuntoutuksessa. HOT-pohjaisista verkko-ohjelmista on saatu lupaavia tuloksia mm. kroonisen kivun hoidossa Suomessa ja ulkomailla. Näin ollen haluamme tutkia HOT-pohjaisen etäkuntoutusmallin vaikuttavuutta myös muiden hankalien kehollisten oireiden kuntoutuksessa. Selvitämme, mitkä tekijät vaikuttavat kuntoutuksen aikana tapahtuvaan muutokseen ja miten kuntoutujat itse kokevat etäkuntoutuksen.

Hankkeen toteutus

Tutkimus tehdään satunnaistettuna, kontrolloituna tutkimuksena. Ennen satunnaistamista tutkimuslääkäri haastattelee kaikki henkilöt ja arvioi heidän sopivuuden tutkimukseen. Tämän jälkeen henkilöt satunnaistetaan kahteen ryhmään (kuntoutus- tai kontrolliryhmä).

Etänä tapahtuva kuntoutus sisältää

  • kaksi psykologin etätapaamista, joissa kartoitetaan yksilöllinen tilanne ja keskustellaan kuntoutuksen tavoitteista sekä
  • 12 viikon etäkuntoutuksen verkko-ohjelman, joka on laadittu erityisesti pitkien ja hankalien kehollisten oireiden kuntoutukseen.

Kaikki tutkimukseen osallistuvat vastaavat itsearviointikyselyihin ja heille tarjotaan tietomateriaalia itsenäisesti tutustuttavaksi.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen (TTL:n) ja Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen kanssa. Hankkeessa hyödynnetään HUS:n IT-psykiatrian linjan  julkaisemaa verkkokuntoutusohjelmaa. Tutkimuksen haastattelut ja aineiston analysointi toteutetaan TTL:n ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä.

Kutsumme tähän hankkeeseen mukaan henkilöitä, joilla on sisäilmaan liittyviä pitkittyviä ja hankalia oireita tai pitkittynyttä väsyvyyttä ja uupuneisuutta. Tutkimuksen tiedotteet löytyvät linkeistä sivun oikeasta laidasta. Mikäli olet kiinnostunut tutkimuksesta ja haluat tietää lisää, voit olla suoraan yhteydessä meihin (yhteystiedot tiedotteissa oikealla). Suosittelemme myös keskustelemaan hoitavan lääkärisi kanssa, sopisiko tämä tutkimus sinulle.

Mikäli olet kiinnostunut tutkimuksesta, voit ilmoittaa kiinnostuksesta tästä linkistä avautuvalla verkkolomakkeella. Tutkijamme ovat sinuun tämän jälkeen yhteydessä.

Tiedoksi hoitavalle lääkärille

Henkilö voi soveltua tutkimukseen, jos

  • hänellä on pitkittynyt ja monimuotoinen a) sisäilmaan tai muihin ympäristötekijöihin liittyvä oireisto tai b) pitkittynyt väsyvyys ja uupuneisuus, joka ilmenee vähäisenkin rasituksen jälkeen eikä lievity levolla,
  • hänellä ei ole todettavissa ajankohtaista somaattista tai psykiatrista sairautta, joka selittää oireilun,
  • oireet ovat haitanneet henkilön toiminta- ja työkykyä enintään edeltävän kolmen vuoden ajan,
  • hän ei ole pitkäaikaisesti sairauslomalla tai muusta syystä poissa työelämästä,
  • hän on 1865 -vuotias.

Aikataulu

2019-2023

Keskeiset tulokset

Hankkeen alustavia tuloksia päästään raportoimaan aikaisintaan kun rekrytoinnit ovat päättyneet arviolta vuoden 2022 alussa.

Hankkeen protokollajulkaisu päivitetään näille sivuille kun se on hyväksytty tieteellisessä vertaisarvioinnissa.

Rahoittajat

Kela