Tietämys nanoteknologiaa hyödyntävistä prosesseista ja tuotteista sekä näihin liittyvistä nanoturvallisuusasioista on kasvanut nopeasti viimeisen vuosikymmenen aikana lukuisten Euroopan laajuisten ja kansallisten hankkeiden ansiosta. Tämän tietämyksen tehokkaassa hyödyntämisessä riskinhallinnassa on vielä haasteita.

EC4SafeNano-hankkeeseen kuuluu useita eri toimijoita mm. kansallisista asiantuntijalaitoksista. Suomesta hankkeessa on mukana Työterveyslaitos. Kaikki kiinnostuneet organisaatiot toivotetaan tervetulleeksi liittymään kumppaniksi hankkeeseen ja osallistumaan tulevaisuuden Euroopan laajuisen keskuksen suunnitteluun. Lisätietoja hankkeen nettisivuilta.

Hankkeen tavoitteet

EC4SafeNano-hankkeen tavoitteena on kuroa kiinni kuilua tieteellisen tutkimustiedon ja markkinatoimijoiden välillä yhdistämällä tiedeyhteisö ja eri sidosryhmät. EC4SafeNano-hanke kehittää rajapintaa nanoteollisuuden alalla toimivan tiedeyhteisön ja markkinatoimijoiden välille. Hankekumppanit rakentavat verkoston, jonka avulla voidaan integroida jäsenmaiden tarjoamat nanotuvallisuuteen liittyvät palvelut ja tarjota niitä alan toimijoille.

Aikataulu

2016 – 2019

Rahoittajat

EC4SafeNano-hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin Horizon 2020 tutkimus ja innovaatio-ohjelmasta. Sopimusnumero 723623.

Lisätietoa

http://www.ec4safenano.eu/home

Yhteystiedot

Hankkeen koordinaattori:
Emeric Frejafon
INERIS – Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
Email : emeric.frejafon@ineris.fr
Tel : +33 (0) 3 44 55 63 13 / +33 (0) 6 11 24 01 13

Työterveyslaitoksen yhteyshenkilö:
Anna-Kaisa Viitanen
erikoistutkija, TkT
Puh. 030 474 2484 / 043 825 0672
anna-kaisa.viitanen@ttl.fi