Älyteknologia lupaa houkuttelevia mahdollisuuksia vanhustenhoidolle: säästää hoitajien työaikaa ja korvata osin tiettyjä rutiineja (esimerkiksi kirjaus, lääkkeenjakelu, videovälitteinen viestintä). Usein teknologian kehittäjät käyttävät perusteluna, että kasvokkaisille kohtaamisille ja empatialle saadaan lisää aikaa. Hoitajat voivat kokea uuden teknologian uhkana heidän omille käsitykselleen siitä, mitä hyvän hoivan tulisi sisältää. Hoitajien riittämättömyyden tunteet ovat kasvaneet, ja he tuntevat eettistä kuormitusta, kun hoitajan ja työpaikan arvot ovat ristiriidassa keskenään.

Enemmän aikaa empatialle? Hoivatyön teknologiavälitteinen viestintä ja työhyvinvointi -hanke pureutuu empatian ja teknologiavälitteisen viestinnän välisiin suhteisiin, ristiriitoihin sekä mahdollisuuksiin.

Tavoitteena on:

  1. Tutkia, miten teknologiavälitteinen viestintä hoivatyössä vaikuttaa hoitajien työhyvinvointiin, työn muuttumiseen sekä asiakkaiden ja hoitajien väliseen suhteeseen kahdessa erilaisessa hoivatyön konseptissa: kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa.
  2. Vertailla teknologiaa hyödyntävän ja yhteisöllisyyttä korostavan palvelukonseptin vahvuuksia, heikkouksia ja vaikutuksia hoitajien työhyvinvointiin ja mahdollisuuksiin tuntea empatiaa asiakassuhteissa.
  3. Kehittää hoivatyön johdolle ja organisaatioille arviointitapa ja kriteereitä tehdä palvelukonseptiin liittyvät työhyvinvointivaikutukset näkyväksi, tavanomaisten työn tehokkuus- ja tuottavuusvaikutusten rinnalle.

Hankkeessa tapahtuu

Luento Miksi empatiaa on hyvä tutkia? FoibeAkatemia 2.12.2020. Eveliina Saari ja Vilja Rydman.

Rahoittajat

Työterveyslaitos toteuttaa tutkimushankkeen yhdessä Työsuojelurahaston sekä Jyväskylän ja Helsingin kaupunkien vanhuspalveluiden, Diakoniasäätiön Foibe sr:n ja Viola-kotiyhdistys ry:n kanssa.

Aikataulu

1.8.2020–31.8.2022