Monet tekijät työssä ovat sellaisia, että niihin voidaan vaikuttaa ja siten ehkäistä ennenaikaista työelämästä poistumista. Masennus, sydän- ja verisuonitaudit, alkoholin liikakäyttö ja tyypin 2 diabetes ovat merkittäviä kansansairauksia myös työssäkäyvillä. Näiden kansansairauksien aiheuttama työkyvyn alenema sekä menetetyt työvuodet ovat olleet lisääntymässä. Vaikka työhön liittyviä tekijöitä (psykososiaaliset stressitekijät, työmarkkina-asema, työaikamuoto) on tutkittu melko paljon näiden tautien aiheuttajina tai sairauksien puhkeamiseen vaikuttavina tekijöinä, niiden merkityksestä taudin kulkua ja työkykyä ennustavina tekijöinä on vain vähän tietoa.

Tutkimuksen tavoitteena on

  • tutkia näiden kroonisten kansantautien yhteisesiintyvyyttä,
  • kehittää työkyvyn ennustetta kuvaavia mittareita, kuten työhön paluuseen kuluva aika ja työkyvyttömyyden uusiutuminen,
  • tutkia psykososiaalisten stressitekijöiden merkitystä työkyvyn ennusteelle (työhön paluu, työkyvyttömyyden uusiutuminen) kroonisissa sairauksissa,
  • tutkia sosioekonomisten tekijöiden, kuten ammatti- tai työmarkkina-aseman, merkitystä työkyvyn ennusteelle kroonisissa sairauksissa,
  • tutkia mahdollisia ikään ja terveyskäyttäytymiseen liittyviä eroja työelämäntekijöiden ja kansantautien välisessä suhteessa,
  • tutkia asuinalueen merkitystä työkyvyn ennusteelle kroonisissa sairauksissa sekä mahdollisia maiden välisiä eroja.

 

Yhteistyötahomme

Teemme yhteistyötä Helsingin ja Turun yliopistojen kanssa.

Kansainvälisiä yhteistyötahojamme ovat University College London Iso-Britanniassa, National Institute of Health and Medical Research (Inserm) Ranskassa ja Karolinska Institutet Ruotsissa.

Aikataulu

Tutkimushanke käynnistyi 2012 ja loppui vuonna 2017.

Rahoittajat

Suomen Akatemia, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Hankkeen julkaisuja:

Ervasti J, Kivimäki M, Dray-Spira R, et al. Psychosocial factors predicting work disability among men and women with diabetes: a pooled analysis of three occupational cohort studies. Diabet Med 2015 Jun 2. doi: 10.1111/dme.12821. [Epub ahead of print].

Virtanen M, Ervasti J, Mittendorfer-Rutz E, et al. Trends of diagnosis-specific work disability after newly diagnosed diabetes: A four-year nationwide prospective cohort study. Diabetes Care 2015 Aug 6. pii: dc150247. [Epub ahead of print].

Ervasti J, Virtanen M, Lallukka T, et al. Work disability before and after the diagnosis of diabetes: A nationwide population-based register study in Sweden. Am J Public Health 2015 Jun;105(6):e22-9.

Virtanen M, Kivimäki M, Zins M., et al. Lifestyle-related risk factors and trajectories of work disability over five years in employees with diabetes: findings from two prospective cohort studies. Diabet Med 2015 Apr 27. doi: 10.1111/dme.12787. [Epub ahead of print].

Ervasti J, Vahtera J, Pentti J, et al. Return to work after depression-related absence by employees with and without other health conditions: a cohort study. Psychosom Med 2015;77:126-135.

Virtanen M, Jokela M, Nyberg ST, et al. Long working hours and alcohol use: systematic review and meta-analysis of published studies and unpublished individual participant data. BMJ 2015;350:g7772

Virtanen M, Ferrie JE, Batty GD, et al. Socioeconomic and psychosocial adversity in midlife and depressive symptoms post retirement: A 21-year follow-up of the Whitehall II study. Am J Geriatr Psychiatry 2015;23:99-109.

Virtanen M, Shipley MJ, Batty GD, et al. Interleukin-6 as a predictor of symptom resolution in psychological distress: a cohort study. Psychol Med. 2015 Feb 20:1-8. [Epub ahead of print] [Epub ahead of print]

Ervasti J, Vahtera J, Pentti J, et al. The role of psychiatric, cardiometabolic and musculoskeletal comorbidity in the recurrence of depression-related work disability. Depress Anxiety 2014; 31: 769-803.

Virtanen M, Ferrie JE, Tabak AG, et al. Psychological distress and incidence of type 2 diabetes in high-risk and low-risk populations: the Whitehall II Cohort Study. Diabetes Care 2014;37:2091-7.

Ervasti J, Vahtera J, Virtanen P, et al. Is temporary employment a risk factor for work disability due to depression and for delayed return to work? The Finnish Public Sector Study. Scand J Work Environ Health 2014; 40: 343-352.

Virtanen M, Oksanen T, Batty GD, et al. Extending employment beyond the pensionable age: a cohort study of the influence of chronic diseases, health risk factors, and working conditions. PloS One 2014;9:e88695.

Ervasti J, Vahtera J, Pentti J, et al. Depression-related work disability: Socioeconomic inequalities in onset, duration and recurrence. PloS One 2013; 8: e79855.

Virtanen M, Nyberg ST, Batty GD, et al. Perceived job insecurity as a risk factor for incident coronary heart disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2013;347:f4746.