Tavoite

Etänä toteutettava työpaikkaselvitys (etäTPS) -hankkeessa esitetään kehittämisehdotuksia työterveyshuollon työpaikkaselvitysten sisällöille ja prosesseille. Lisäksi hankkeessa kokeillaan, voiko etänä toteutettava työpaikkakäynti korvata fyysisen työpaikkakäynnin.

Hankkeen tulokset auttavat työterveyshuoltoja kehittämään sujuvampaa työpaikkaselvitysprosessia. Tuloksia voidaan hyödyntää myös työterveyshuollon etäpalveluihin liittyvissä valtakunnallisissa ohjeistuksissa sekä työterveyshuollon kustannusten korvausmenettelyyn liittyvässä päätöksenteossa.

Hankkeessa toteutetaan sähköinen kysely työterveyslääkäreille, työterveyshoitajille, työfysioterapeuteille ja työterveyspsykologeille.

Hankkeessa on mukana useita työterveyshuollon palveluntuottajia ja heidän asiakastyöpaikkojaan. Heidän kanssa kokeillaan toteuttaa normaaliin työpaikkaselvitykseen kuuluva työpaikkakäynti etänä eri tekniikoita käyttäen.

Aikataulu

1.6.2017-31.3.2019

Rahoittaja

Työterveyslaitos toteuttaa tutkimushankkeen Kansaneläkelaitoksen tuella.