Esittävän taiteen, kuten teatteri, musiikki, tanssi, sirkus, toimijakenttä työskentelee taiteellista työtä ja luovuutta arvostavassa ympäristössä. Riskinä piilee, että systemaattinen toiminta työn ja työympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden kehittämiseksi saattaa jäädä tämän varjoon. Floor is Yours! -tutkimus tuo merkittävää uutta tietoa alan turvallisuusjohtamisesta ja -kulttuurista, yhdistää tutkimustiedon käytännön työvälineiden kehittämiseen ja jakaa tietoa työturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin edistämiseksi alan toimijoille.

Hankkeen maksuttomat työpajat jatkuvat kesäkuussa 2020.

Lue Floor is yours -hankkeesta blogissa

803 x kiitos / tack / thank you!

Kysyimme luovan alan ammattilaisilta, eli muun muassa näyttelijöiltä, muusikoilta, ohjaajilta, tuottajilta, tanssijoilta, sirkustaiteilijoilta, alan teknisiltä henkilöiltä ja johdon edustajilta, heidän näkemyksiään työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin toteutumisesta heidän työssään.

Kysely on nyt tehty, ja saimme yhteensä 803 vastausta kyselyyn. Kiitos kaikille osallistujille! Tuloksista tiedotetaan syksyn mittaan.

Katso video, jolla esiintyy hankkeen suojelija Hanna Kinnunen

Aina akrobaatista äänittäjään! Youtube-videon kuvauskentästä voi katsoa esittävien taiteiden ammattinimikkeiden laajaa kirjoa, jolle Floor Is Yours! -hanke on suunnattu.

Toteutus

Tutkimushankkeen aikana kerätään tietoa erilaisin tutkimusmenetelmin, sekä kehitetään toimintamalleja ja työkaluja yhdessä alan toimijoiden kanssa. Tutkimuksen keskeiset vaiheet:

  • Sähköinen kysely esittävien taiteiden parissa työskenteleville työhön liittyvistä turvallisuusnäkökohdista ja kehittämistarpeista (kevät 2018)
  • Etnografinen tutkimus havainnoimalla erilaisten produktioiden suunnittelua ja toteutusta turvallisuuskulttuurin ja turvallisuuden hallinnan näkökulmista (kesä 2018-2019)
  • Turvallisuusjohtamisen toimintamallin ja riskinarviointityökalun kehittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa työpajatyöskentelyissä (2019-2020)
  • Hankkeen tulosten ja kokemusten levittäminen kentälle koko hankkeen ajan

Tutkimus toteutetaan 02/2018 – 12/2020.

Seuraa hanketta somessa

Twitter: #stagelleturvallisesti
Instagram: @stagelleturvallisesti

Floor is Yours hankkeen @stagelleturvallisesti tutkija Heli Ansio kirjoittaa Meteli-lehteen havainnoista, joita esittävän taiteen tutkimushanke on paljastanut. Teme on hankkeessa yhteistyökumppanina. Linkki juttuun biossa. #stagelleturvallisesti #työturvallisuus #esittävättaiteet #taide #työ #tanssi #sirkus #teatteri #temeliitto
Esittävän taiteen työssä voi tulla eteen arvaamattomia tilanteita. Helposti ajatellaan, että taide kärsii turvallisuudesta. Kuitenkin hyvällä ennakoinnilla ja yhteisillä toimintatavoilla voidaan lisätä turvallisuutta ja hyvinvointia myös esittävän taiteen töissä. Suunnittelun puute ha yhtäkkiset muutokset ovat aina turvallisuusriskejä. Kannattaakin miettiä ensin ja tehdä sitten!
#työturvallisuus #floorisyours #stagelleturvallisesti
Työnantajan vastuulla on hankkia työntekijälle työhön soveltuvat henkilönsuojaimet ja työntekijän vastuulla on käyttää niitä. Itsensä työllistäjille suojainten valinta, hankinta ja oikea käyttö on haastavampaa. Suojainten kustannus on kuitenkin pieni verrattuna tapahtuneen vahingon seuraamuksiin.
.
.
.
#stagelleturvallisesti #floorisyours #henkilönsuojaimet
Iso kiitos kaikille työpajoihin osallistuneille! Keskustelu jatkuu tässä muodossa taas kesäkuussa. Tervetuloa mukaan! #stagelleturvallisesti #floorisyours #kiitos
Hyvä turvallisuus edellyttää ennakoivaa johtamista, ja merkittävimmät turvallisuuteen vaikuttavat ratkaisut tehdään jo suunnitteluvaiheessa. Turvallisuus ei koskaan ole pelkästään yksilön vastuulla, vaan johtamisen ja työyhteisön on tuettava turvallista työtä. Hyvä turvallisuus syntyy arvostuksesta, sekä avoimesta ja kaikki huomioon ottavasta vuorovaikutuksesta. Kun turvallisen työn pelisäännöt mietitään yhdessä ja sovitaan, että jokaisella on ...
Floor Is Yours! -työturvallisuushankkeen maksuttomat työpajat 14.1. Helsingissä ja 16.1. Oulussa. Ilmoittaudu www.ttl.fi/floorisyours #stagelleturvallisesti

Load More

 

Yhteistyössä

Suomen Teatterit ry, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, Näyttelijäliitto, Muusikkojen liitto, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Kansallisooppera, Kansallisbaletti, Sirkuksen tiedotuskeskus, Taideyliopisto, Suomen konservatorioliitto, Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto, Itä-Suomen tanssin aluekeskus, Keski-Suomen tanssin Keskus, Läntinen tanssin aluekeskus, Pohjanmaan tanssin aluekeskus, Pohjoinen tanssin aluekeskus / JoJo, Routa, Rimpparemmi ja Pyhäjärvi, Sisä-Suomen tanssin aluekeskus, Tanssin aluekeskus Helsinki / Zodiak

Rahoitus

Tutkimuksen rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja osallistuvat organisaatiot