Tarkastelemme tietojärjestelmien kehittämistä ja hankintaa monesta näkökulmasta:

  • työn tutkimus auttaa ymmärtämään työssä tapahtuvia muutoksia, työn kokonaissujuvuutta ja yhteiskehittelyn mahdollisuuksia
  • ihmisen toiminnan ja käyttötilanteiden tarkastelu tuottaa tietoa järjestelmien käytettävyydestä, esteettömyydestä ja kognitiivisesta ergonomiasta
  • liiketaloudellinen näkökulma pyrkii saattamaan laadun osatekijät numeeriseen muotoon ja rakentamaan mallia kokonaiskustannusten laskentaan.

Visio 2022

  • Julkisissa organisaatioissa tietotekniikka on ihmistä varten.
  • Tietojärjestelmät toimivat työvälineinä ja palveluratkaisuina taloudellisesti järkevällä tavalla.
  • Työntekijä ja järjestelmän käyttäjä ei ajattele tietotekniikkaa vaan näkee ratkaisuja, joiden avulla tehtävien hoitaminen on sujuvaa ja nopeaa.
  • Haluatko olla mukana toteuttamassa visiotamme?

Jätä hakemus LinkedIn-ryhmäämme ja osallistu kehittämään tietojärjestelmien hankintaprosessia, järjestelmien käytettävyyttä, työn sujuvuutta ja ratkaisuiden taloudellista kannattavuutta.

Aikataulu

1.9.2012 – 31.12.2014

Rahoittaja

Tekes

 

FlowIT-tutkimusryhmä

Hankkeen päätoteuttajat ovat Työterveyslaitos ja Aalto-yliopisto. FlowIT-tutkimusryhmä on perehtynyt työn tutkimukseen, tietojärjestelmiin, kognitiiviseen ja neuroergonomiaan, taloudelliseen tutkimukseen, innovaatioprosesseihin, käytettävyyteen, käyttäjäkokemuksiin ja käyttöliittymiin:

Matti Gröhn, TkT – tiedon visualisointi
Virpi Kalakoski, PsT – kognitiivinen psykologia
Tiina Kalliomäki-Levanto, TkT – muutoksen hallinta
Jani Lukander, DI – kognitiivinen ergonomia
Kristian Lukander, DI – kognitiivinen ergonomia
Marko Nieminen, TkT – käytettävyys ja käyttöliittymät
Mikael Runonen, DI – käyttäjäarvo ja käytettävyys
Sampo Teräs, DI – käyttäjäarvo
Jarno Turunen, KTM – kustannuslaskenta
Teppo Valtonen, DI – kognitiivinen ergonomia
Tiina Vihtonen, KTT – kustannuslaskenta
Tuija Virtanen, TtM – kehittävä työntutkimus

FlowIT-ohjausryhmä

Hankkeen toimintaa ohjaa monialainen asiantuntijaryhmä:

Eija Karsten, lehtori, Åbo Akademi
Maarit Lahtonen, asiantuntija, Tekes
Juha Laine, professori, Aalto-yliopisto
Kiti Müller, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos
Reijo Paajanen, toimitusjohtaja, Digile Oy
Tapio Takala, professori, Aalto-yliopisto