Aiemmissa Työterveyslaitoksen tutkimuksissa on havaittu, että pelastajan lihaksisto ei ehdi täysin palautua raskaasta työstä seuraavaan työvuoroon mennessä. Fyysisen työkyvyn ja työturvallisuuden kannalta riittävä palautuminen on kuitenkin oleellista raskaan työsuorituksen jälkeen, ennen seuraavaa työvaihetta.

Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään myös, että lihaksiston paikallista palautumista voidaan nopeuttaa käyttämällä kilpaurheilustakin tuttuja palautumismenetelmiä: venyttelyä, kofeiinipillereitä, altistusta viileälle vedelle tai viileälle ja lämpimälle vedelle.

Pelastajan työ on kuitenkin kokonaisvaltaisesti kuormittavaa, eikä palautumiseen ole aiemmin kiinnitetty huomiota koko kehon tasolla työelämään liittyvissä tutkimuksissa. Fyysisen kuormituksen hallinta pelastajan työssä -hanke selvittää uuden, yksinkertaisen ja helppokäyttöisen menetelmän vaikutusta pelastajan kokonaisvaltaiseen fyysiseen palautumiseen.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vakioiduissa olosuhteissa selvittää, missä määrin sumusuihkulla toteutettu, koko kehon tasoinen, viileä- ja lämmin-viileävesialtistus nopeuttaa raskaasta työkuormituksesta palautumista verrattuna tilanteeseen, jossa altistusta ei käytetä.

Tutkittavina ovat Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen pelastajat. He käyvät Työterveyslaitoksen kuormituslaboratoriossa suorittamassa raskaan pelastus- ja raivaustyötä simuloivan testiradan.

Kahdella kerralla työn jälkeen käytetään satunnaisesti joko viileää vesialtistusta tai lämmin-viileävesialtistusta. Vesialtistus toteutetaan niin sanotulla sumusuihkulla, joka siroaa veden sumuksi tehostaen viileän tai lämpimän veden palauttavaa vaikutusta. Yhdellä kerralla sumusuihkua ei käytetä (verrokkialtistus).

Altistusten jälkeen toimintakyvyn kokonaisvaltaista palautumista seurataan hormonimuutosten, autonomisen hermoston aktiivisuuden, hermolihasjärjestelmän toiminnan ja suorituskykymuutosten avulla.

Miellyttävä ja tehokas menetelmä

Tutkimuksessa käytettävän menetelmän idea on sen yksinkertaisuudessa: miellyttävää ja tehokasta sumusuihkualtistusta voidaan käyttää jokapäiväisten rutiinien yhteydessä sekä työpaikalla että vapaa-aikana edistämään palautumista ja työhyvinvointia.

Aikataulu

2018–2020

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Palosuojelurahasto.