Työterveyslaitos on partnerina laajassa EU-hankkeessa koskien kemikaalialtistumisen biomonitorointia. Hanketta koordinoi Saksan ympäristövirasto (UBA), ja se saa rahoituksensa EU:n Horizon 2020 ohjelmasta.

Työterveyslaitoksen kontribuutio rakentuu laitoksen pitkäaikaiseen kokemukseen työntekijöiden altistumisen määrittämisestä virtsasta tai verestä, eli altistumisen biomonitoroinnista.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on edistää biomonitoroinnin käyttöä kemikaalien riskinarvionnissa ja hallinnollisessa päätöksenteossa.

Työpaketit

Työterveyslaitos on mukana useimmissa hankkeen 16 työpaketista ja koordinoi aktiviteetteja liittyen työperäiseen altistumiseen. Lisäksi Työterveyslaitos vetää kahta spesifistä tehtävää hankkeessa:

Tehtävä 5.3:

Tehtävä 5.3. liittyy biomonitorointiedon käyttöön riskinarvioinnissa. Tästä aiheesta on julkaistu raportti nykykäytännöistä. Raportti on saatavilla englanninkielisenä osoitteessa:
https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2017/03/HBM4EU D5.1 Human Biomonitoring_in_risk_assessment.pdf

Tehtävä 8.5:

Työterveyslaitos koordinoi tehtävää, jonka tarkoituksena on tehdä kohdennettuja työperäiseen altistumiseen kohdistuvia tutkimuksia, joista on hyötyä EU-päätöksenteossa.

Tällä hetkellä käynnissä on kuudenarvoiselle kromille altistumiseen liittyvä tutkimus, joka toteutetaan kahdeksassa eri maassa, mukaan lukien Suomessa. Tarkoituksena on

  • kerätä tietoa altistumisesta, ja
  • testata uusia tutkimusmenetelmiä kromialtistumisen arviointiin.
    Eräs näistä on uloshengitysilman kromi(VI) analyysi (ks. kuva).

Tiedote turvalliseen työskentelyyn: kromi

Lisätietoja kromitutkimuksesta (englannin kielellä) löydät oheisesta linkistä:
https://www.hbm4eu.eu/deliverables/
Tuloksia kromaattihankkeesta on saatavilla loppuvuodesta 2019.

Tulossa jatkossa

Jatkossa vastaavia usean maan tutkimuksia on tarkoitus toteuttaa liittyen esimerkiksi diisosyanaattialtistumiseen.

Lisätietoa

www.hbm4eu.eu (englannin kielellä)

Tiina Santonen, johtava asiantuntija
tiina.santonen@ttl.fi
puh. 030 474 2666

Työperäistä altistumista kuudenarvoiselle kromille voi mitata uloshengitysilmasta.