Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimushankkeessa kartoitetaan olemassa olevia modulaarisen rakentamisen ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa, sekä kehitetään uudenlaisia modulaarisia tiloja ja palveluita toimialan tarpeisiin.

Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, miten sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen suunnittelussa

  • osallistetaan käyttäjiä
  • tunnistetaan käyttäjien moninaiset työn tekemisen tavat ja tarpeet sekä
  • huomioidaan tilojen elvyttävyys ja viihtyisyys.

Yhteiskunnassamme on käynnissä merkittävä muutos sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä. Tilojen muunto- ja käyttöjoustavuus ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä roolissa. Hanke tarjoaa käytännön ratkaisuja näihin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Lähtökohtana on, että modulaarisuudella voidaan saavuttaa joustavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja edellyttäen, että tilat tukevat samalla työntekijöiden työssä jaksamista ja hyvinvointia.

Yhteistyötahot

Tekesin rahoittaman tutkimuksen toteuttavat yhteistyössä Aalto-yliopisto, Työterveyslaitos ja Helsingin yliopisto. Yhteistyökumppaneina on modulaaristen tilaratkaisujen tuottajia, kiinteistö- ja rakennusalan edustajia, sekä julkisia ja yksityisiä terveydenhuollon toimijoita. Yhteistyö mahdollistaa tapaustutkimuksen tekemisen sekä tutkimustulosten nopean hyödyntämisen.

Aikataulu

1.3.2016 – 28.2.2018.

Keskeiset tulokset

Hankkeessa tunnistettiin useita eri malleja modulaarisuuden hyödyntämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon tilainvestoinneissa. Keskeistä on ensin tunnistaa ja määrittää hankkeen ja tilojen keskeiset tavoitteet, joihin innovatiivisilla suunnittelu- ja toteutusratkaisuilla pyritään. Tämän jälkeen voidaan päättää valittua tavoitetta edistävä modulaarisuutta hyödyntävä ratkaisutyyppi ja sitä tukevat menetelmät ja prosessit. Tutkimuksen mukaan modulaarisuudella voidaan tähdätä moniin eri tavoitteisiin, kuten tilojen muuntojoustavuuteen ja päivitettävyyteen, nopeaan aikatauluun, hyvään käytettävyyteen tai korkeaan rakentamisen laatuun. Näistä tavoitteista muun muassa sairaalahankkeissa keskeinen muuntojoustavuus ja nopea aikataulu jakautuvat edelleen tarkempiin tavoitteisiin, joihin tulee soveltaa erityyppisiä modulaarisia ratkaisuja.

>> Lataa tutkimuksen loppuraportti HeMoHes – Parantavat ja modulaariset terveydenhuollon tilat