Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimushankkeessa kartoitetaan olemassa olevia modulaarisen rakentamisen ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa, sekä kehitetään uudenlaisia modulaarisia tiloja ja palveluita toimialan tarpeisiin.

Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, miten sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen suunnittelussa

  • osallistetaan käyttäjiä
  • tunnistetaan käyttäjien moninaiset työn tekemisen tavat ja tarpeet sekä
  • huomioidaan tilojen elvyttävyys ja viihtyisyys.

Yhteiskunnassamme on käynnissä merkittävä muutos sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä. Tilojen muunto- ja käyttöjoustavuus ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä roolissa. Hanke tarjoaa käytännön ratkaisuja näihin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Lähtökohtana on, että modulaarisuudella voidaan saavuttaa joustavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja edellyttäen, että tilat tukevat samalla työntekijöiden työssä jaksamista ja hyvinvointia.

Yhteistyötahot

Tekesin rahoittaman tutkimuksen toteuttavat yhteistyössä Aalto-yliopisto, Työterveyslaitos ja Helsingin yliopisto. Yhteistyökumppaneina on modulaaristen tilaratkaisujen tuottajia, kiinteistö- ja rakennusalan edustajia, sekä julkisia ja yksityisiä terveydenhuollon toimijoita. Yhteistyö mahdollistaa tapaustutkimuksen tekemisen sekä tutkimustulosten nopean hyödyntämisen.

Aikataulu

Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2016 – 28.2.2018.