Hius- ja kauneudenhoitoalan terveyshaittojen ehkäisy (HIKAT) on  Opetushallituksen rahoittama hius- ja kauneudenhoitoalojen ammattiopettajien täydennyskoulutus. Koulutus järjestettiin yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Työterveyslaitoksen kanssa. Työterveyslaitoksen allergologian erikoislääkäreillä oli tärkeä asiantuntijarooli koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja oppimateriaalien tekemisessä.

Täydennyskoulutus toteutettiin lukuvuonna 2015-2016 Työterveyslaitoksen ja Laurea ammattikorkeakorkeakoulun yhteistyönä pääasiassa verkkopohjaisena. Suunnitteluun osallistui 6 ammatillista oppilaitosta.

Koulutukseen osallistui 35 ammattiopettajaa eri puolilta Suomea ja 25 heistä suoritti laajan, 20 opintopisteen koulutuksen suunnitellussa aikataulussa.

Koulutus jakautui neljään viiden opintopisteen laajuiseen moduuliin:

  1. Raaka-aineosaaminen, kosmetiikkalainsäädäntö ja mikrobiologia
  2. Ihotaudit, allergiat ja hengitystiesairaudet
  3. Ergonomia, työsuojelu ja työturvallisuus
  4. Työkyky, työyhteisön hyvinvointi, jaksaminen ja terveelliset elämäntavat.

HIKAT-hankkeesta on artikkeli Laurea-julkaisusarjassa: Enemmän yhdessä : Artikkeleita Laurea-ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyöstä (HIKAT-artikkeli sivuilla 106-117)

HIKAT-materiaalin kokoamisessa käytettiin hyväksi mm. seuraavia lähteitä:

http://www.safehair.loungemedia.de/safehair/homepage.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1286&furtherNews=yes
https://osha.europa.eu/fi/legislation/guidelines/european-framework-agreement-on-the-protection-of-occupational-health-and-safety-in-the-hairdressing-sector
http://www.hse.gov.uk/hairdressing/index.htm