Työpaikalla vietetään merkittävä osa arkipäivästä. Työllä on parhaimmillaan monia myönteisiä vaikutuksia mielenterveyteen. Työ tarjoaa toimeentulon, arvostusta, tavoitteellista ja merkityksellistä elämänsisältöä sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Esimiehet ovat työpaikan avaintoimijoita henkisen työkyvyn ylläpitämisessä.

Tutustu Hyvän mielen työpaikka -materiaaliin.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä esimiesten osaamista mielenterveyden edistämisessä työpaikoilla ja tarjota siihen menetelmiä. Lopputuloksena valmistuu Hyvän mielen työpaikka -sivusto, joka julkaistaan Työterveyslaitoksen verkkopalvelussa. Sivuston tavoitteena on tarjota esimiehille mielenterveyden tukemisen välineitä helposti käytettävässä muodossa. Sisältö pohjautuu erityisesti näihin asioihin:

  • Työpaikan arkipäivän toimintatavoilla voidaan edistää mielenterveyttä ja tukea työntekijöiden voimavaroja. Lähiesimies on tässä merkittävässä roolissa. Mielen hyvinvoinnin edistäminen on osa työkyky- tai työurajohtamista.
  • Mielenterveyttä voidaan tukea lisäämällä tietoisesti työn ja työntekijöiden voimavaroja.
  • Työympäristössä voi myös olla tekijöitä, jotka lisäävät riskiä psyykkiseen kuormittumiseen ja mielenterveyden häiriöihin. Näiden riskien tunnistaminen ja hallinta on osa mielenterveyden tukemista. Riskien arviointi tarkoittaa esimiehen työssä myös henkilöstön työhyvinvoinnin seurantaa osana normaalia esimiestyötä.
  • Kun työntekijä oireilee liiallisen kuormituksen vuoksi, tarvitaan puheeksi ottamista ja usein muutoksia työssä työkyvyn tukemiseksi ja työn sujumiseksi. Mielenterveyden häiriöiden yhteydessä työn muokkaus voi mahdollistaa työssä jatkamisen.

Esimies ja mielenterveyden tukeminen työpaikalla

Esimies on keskeinen henkilö mielenterveyden tukemisessa työpaikalla. Esimiesroolinsa kautta hänellä on erityinen mahdollisuus havainnoida työntekijöiden jaksamista, kuormittumista ja ilmapiiriä työpaikalla sekä johtaa työhyvinvointia.

Tuekseen esimies tarvitsee aikaa, organisaation toimintatapoja, rakenteita ja ohjeistuksia, tukea omalta esimieheltään, toisilta esimiehiltä, HR:stä sekä työterveyshuollosta. Sekä esimiestä että työntekijää tukee ilmapiiri, jossa voimavaroja vaalitaan ja yksilön työkyvyn vaihtelu hyväksytään.

Esimiehiin kohdistuu monenlaisia paineita. Parhaassa tapauksessa he voivat varmistaa, että henkistä työkykyä tukevat hyvät käytännöt toteutuvat työpaikalla. Mahdollisuus tämän tehtävän hoitamiseen pitää turvata.

Aikataulu ja toteutus

Verkkosivusto eli työkalupakki esimiehille on osa sosiaali- ja terveysministeriön Hyvän mielen työpaikka -hanketta, jossa toteuttajana on Työterveyslaitoksen lisäksi Suomen Mielenterveysseura.

Työterveyslaitoksen osuus käynnistyi vuoden 2018 lopussa. Sivuston kehittämisen tueksi hankkeessa järjestetään työpajoja esimiehille. Sivusto valmistuu vuoden 2020 alussa.

Rahoittajat

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos

Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuina Akava, EK, Espoon kaupunki, JUKO, Kirkon työmarkkinalaitos, Kuntatyönantajat, STTK ja SAK, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Mielenterveysseura ja Työterveyslaitos.

Kaikki koulutukset koulutuskalenterissa

Tulevia koulutuksia