Yrittäjyyden ja palkkatyön rajapinnalle sijoittuminen voi vaihdella työuran aikana riippuen elämäntilanteista ja työmahdollisuuksista. Hybridiyrittäjyyden haasteena on nimenomaan yksilöiden omille hartioille kasaantuva vastuu niin oman työnteon ohjaamisesta kuin oman hyvinvointinsakin huolehtimista. Hybridiyrittäjyydellä tarkoitamme tässä yrittäjyyden eri muotojen (ml. kevytyrittäjyys) ja muiden toimeentulon muotojen yhdistämistä (palkkatyö, vanhempainvapaa, opiskelu ym.).

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida uusia malleja ja työkaluja yksilöille heidän oman työelämähyvinvointinsa tukemiseen. Näissä uudenlaisissa malleissa ja työkaluissa huomioidaan muuttuneen työelämän realiteetit. Hankkeessa luodaan nykyaikaisen työelämähyvinvoinnin kompassi yksilölle, jonka työteko muodostuu moninaisista työsuoritteista.

Hankkeen toteutus

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja Työterveyslaitoksen yhdessä toteuttaman hankkeen päätavoitteena on yksilölähtöisten hyvinvoiva hybridiyrittäjä -mallien luominen. Malleja kehitetään ja testataan yhteistyössä sekä tunnistettujen kanavien ja toimijoiden että hybridiyrittäjien kanssa. Malli voi toimia yksilön kompassina työelämähyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Työterveyslaitos järjestää työpajoja, joissa yhteistyössä hybridiyrittäjien kanssa kehitetään toimintamalleja heidän työelämähyvinvointinsa edistämiseksi. Työpajoissa käsitellään työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti tarkastellen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Työpajatyöskentelyssä huomioidaan erityisesti hybridiyrittäjän omien hallintamahdollisuuksien tukeminen ja kehittäminen kuten psykososiaalisen kuormituksen hallinta ja kokonaisvaltainen palautuminen.

Aikataulu

1.10.2020-31.1.2023

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) rahoittaa hanketta Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta.