Inhimilliset tekijät turvallisuudessa – interventioiden vaikutus ja toimivuus (ProHF) -tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteena oli arvioida ja kehittää inhimillisten tekijöiden (HF, Human Factors) hallintaa osana toiminnan ja turvallisuuden kehittämistä.

Tutkimme raideliikenteen ja ilmailun organisaatioissa toteutettua HF-toimintaa, sen kehitysvaiheita, nykytilaa, vaikutuksia ja kehitystarpeita. Tarkastelimme aihetta eri menetelmin työn kehittämisen ja organisaatioiden oppimisen näkökulmista.

Tuloksia voi hyödyntää turvallisuuskriittisillä alueilla (ilmailu, ydinvoima, merenkulku, raideliikenne), joissa HF:n implementointi on nykyään lakisääteistä ja pakollista. Tuloksia voi hyödyntää laajasti suomalaisessa työelämässä eri aloilla, kuten teollisuudessa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa, joissa on työturvallisuusriskejä ja jotka hyötyvät uudenlaisista keinoista ja ajattelusta kehittää turvallisuusjohtamista niin, että ihmisen panos turvallisuuden luomisessa otetaan nykyistä paremmin huomioon.

Toivomme, että hankkeessa tuotettu tutkimustieto ja käytännön oppaat tukevat aihealueen kehittämistä tulevaisuudessa.

Tutkimusta rahoitti Työsuojelurahasto ja toteuttajana toimi Työterveyslaitos.

Työsuojelurahasto

Tutkimuksessa olivat mukana seuraavat tahot