Hankkeen tavoitteena on

  • edistää miesten perhevapaiden käyttöä
  • lisätä tietoisuutta isien perhevapaan mahdollisuuksista
  • edistää myönteisiä asenteita ja käytäntöjä isien vapaidenkäyttöä kohtaan

Työterveyslaitos kehittää hankkeeseen osallistuvilla työpaikoilla käytäntöjä työn ja perheen yhteensovittamisen tukemiseksi ja isien perhevapaiden käytön lisäämiseksi.

Kehittämistyön menetelmänä on Työ@Elämä -esimiesvalmennus

Kun työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu, henkilöstö voi keskittyä työhönsä, on tyytyväinen ja sitoutuu työpaikkaan. Työpaikalla voidaan pienin keinoin lisätä esimiesten tietoisuutta työpaikan käytännöistä. Hankkeen esimiesvalmennuksessa selvitetään työpaikan perhemyönteiset käytännöt ja harjoitellaan niiden hyödyntämistä koko henkilökunnan työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Valmennuksen avulla työpaikka

  • saa esimiehet ajan tasalle työn ja muun elämän yhteen sovittamisen hyödyistä ja käytännöistä
  • auttaa esimiehiä tunnistamaan työpaikan käytössä olevat keinot ja harjoittelee hyödyntämään niitä
  • valmentaa esimiehiä vuorovaikutustaidoissa
  • lisää työyhteisön perhemyönteistä ilmapiiriä ja myönteistä työnantajamielikuvaa

Valmennukseen osallistuu 7 työpaikkaa eri toimialoilta.

Tulosten hyödyntäminen

Kehittämistoiminnan tuloksista valmistuu kaikille työpaikoille soveltuvaa materiaalia työn ja muun elämän yhteensovittamisen edistämiseksi. 

Hankekokonaisuus yhteistyössä

Hanketta johtava Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkii hankkeessa isien perhevapaiden käyttöä ja sen esteitä. Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö toteuttaa tiedotuskampanjan yhdessä Miessakit ry:n kanssa isien perhevapaiden käytön lisäämiseksi. Hankkeen seurantaryhmässä ovat mukana Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Kansaneläkelaitos (Kela), Kuntatyönantajat (KT), Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK), Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Toimihenkilökeskusjärjestö (STTK) ja Valtion työmarkkinalaitos.


Aikataulu

Helmikuu 2016 – tammikuu 2018


Rahoittaja

Hanketta rahoittaa EU komission Rights, Equality and Citizenship –ohjelma.